Od-rast: koncept za novo dobo, razprava

Kdaj: 14. december 2017 od 17. do 19. ure

Kje: Fakulteta za družbene vede (predavalnica 11), Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana

Razpravo soorganiziramo: Focus, društvo za sonaraven razvoj, Fakulteta za družbene vede in društvo Iskra.

 

Koncept od-rasti se v svetovni znanstveni skupnosti razvija že nekaj desetletij, v Sloveniji pa počasi prodira v javni diskurz. Po uspešno izvedeni mednarodni konferenci v Budimpešti leta 2016, nekaj srečanjih in seminarjih v Sloveniji in izidu knjige Projekt od-rasti sedaj v Slovenijo prihaja prevod knjige Od-rast, slovar za novo dobo.

Od-rast izziva hegemonijo rasti in poziva k demokratično vodenemu redistributivnemu zmanjšanju proizvodnje in potrošnje v industrializiranih državah, kot način doseganja okoljske trajnosti, družbene pravičnosti in blagostanja. Poziva k prihodnosti, v kateri družbe živijo v okviru okoljskih zmožnosti, z odprtimi lokalnimi gospodarstvi in bolj enakopravno porazdeljenimi resursi v okviru novih oblik demokratičnih institucij.

O konceptu od-rasti in prihajajoči knjigi se bomo pogovarjali z:

Giacomo D’Alisa, Uvod v koncept in predstavitev slovarja za od-rast

Lillian Pungas, Perspektive iz srednje in vzhodne Evrope,

Panelna razprava: Giacomo D’Alisa, Gaja Brecelj, Jože Vogrinc, Živa Kavka Gobbo

Dogodek bo povezoval Nara Petrovič.

 

Udeležba na dogodku je brezplačna. Dogodek bo potekal v angleščini. Zaradi lažje organizacije dogodka vas prosimo za prijavo.

Več informacij: [email protected] ali 01 515 40 80

 

 

Dogodek je organiziran v okviru projekta »SupplyCha!nge – za pravične trgovske verige«, ki ga finančno podpirata Evropska unija in Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije. Njegova vsebina je v domeni organizatorjev dogodka in v nobenem primeru ne odraža mnenja Evropske unije ali Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.


 

Degrowth – an idea for a new Era, debate

When: 14 December 2017 at 5PM

Where: Faculty of Social Sciences (room 11), Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana

The debate is organised by: Focus Association for Sustainable Development, Faculty of Social Sciences and Association Iskra.

The degrowth concept is being developed in the global research community. In Slovenia it is gaining its place in the public discourse. After a successful international degrowth conference in Budapest in 2016, meetings and research seminars in Slovenia, a released book »The degrowth project« we are waiting for the slovene translation of the book »Degrowth – a vocabulary for a new era«.

Degrowth challenges the hegemony of growth and calls for a democratically led redistributive downscaling of production and consumption in industrialised countries as a mean to achieve environmental sustainability, social justice and well-being. It represents a call for the future, where societies live within planetary boundaries, with open, local economies and fairly resource distribution in the frameworks of newly defined democratic institutions.

We will discuss degrowth with the following guests:

Introduction to degrowth and Vocabulary for Degrowth, Giacomo D’Alisa

Perspectives from the CEE – specifics in understanding degrowth, Lillian Pungas

Panel debate, Giacomo D’Alisa, Gaja Brecelj, Jože Vogrinc, Živa Kavka Gobbo

The debate will be moderated by Nara Petrovič.

 

Participation in the event is free of charge. The debate will be in English. To enable a better organisation of the event, we kindly ask you to register here.

Further information: [email protected] or 01 515 40 80.