V zadnjih desetletjih se je na področju trajnostnosti in družbene odgovornosti podjetij zgodilo veliko sprememb, ki so vplivale na poslovanje in prakse podjetij. Številne nove direktive na evropski ravni prehajajo tudi v slovenski pravni red. Svet EU je potrdil novo direktivo o skrbnem pregledu v podjetjih glede trajnostnosti (CSDDD), ki bo naslovila zaščito človekovih pravic in okolja v globalnih vrednostnih verigah podjetij iz EU.

Na dogodku O vplivu nove direktive CSDDD na slovenska podjetja smo skušali odgovoriti na vprašanja:

  • Kako bo nova direktiva CSDDD vplivala na slovenska podjetja?
  • Kakšne so njene implikacije na slovenski pravni in poslovni prostor?

V sodelovanju s Centrom poslovne odličnosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani smo pripravili tudi  priročnik z usmeritvami glede skrbnega pregleda podjetij, za katerega upamo, da bo uporabno orodje pri razvoju in izvajanju trajnostnega poslovanja podjetij.

 

Predstavitve si lahko ogledate na Focusovem YouTube kanalu:

Elena Lunder, LLM: Direktiva o skrbnem pregledu v podjetjih glede trajnostnosti (video) in predstavitev

doc. dr. Marko Budler: Izsledki raziskave med slovenskimi podjetji in priporočila (video) in predstavitev

prof. dr. Jernej Letnar Černič: Umestitev direktive o skrbnem pregledu CSDDD v slovensko zakonodajo (video) in predstavitev

Pripravili smo tudi odgovore na vprašanja, ki so se porodila na dogodku.

 

Vabimo vas k branju in gledanju.

Aktivnost je podprta s sredstvi Programa ACF v Sloveniji 2014–2021. Vsebina projekta Brez izkoriščanja je v izključni odgovornosti društva Focus in ne odraža nujno stališč sofinancerjev.