Včeraj smo v Hrastniku v sodelovanju z Regionalno razvojno agencijo Zasavje in Lokalno akcijsko skupino Zasavje organizirali delavnico “Skupaj zmanjšujemo energetsko revščino v Zasavju”, na kateri smo se z različnimi lokalni akterji pogovarjali o problemu energetske revščine ter o glavnih ovirah pri izvajanju energetskih obnov stanovanj v Zasavju. Delavnica je potekala v okviru projekta Renoverty.
Energetske obnove stavb so eno izmed ključnih orodij za zmanjševanje energetske revščine prebivalstva. 
V sklopu navedene delavnice smo pripravili temeljna izhodišča za pripravo načrtov energetske prenove različnih tipov stavb v Zasavju in sicer: enostanovanjskih, večstanovanjskeih, najemniških in rudarskih kolonij). Pri tem smo se opirali na sledeča vprašanja:
  1. Katere specifike je potrebno nasloviti v enostanovanjskih/večstanovanjskih/najemniških stavbah/rudarskih kolonijah?
  2. Kaj je potrebno dodati v strukturo vsebine, da se naslovijo specifike enostanovanjskih/večstanovanjskih/najemniških stavb/rudarskih kolonij?
  3. Je kaj potrebno odvzeti oz. odstraniti iz vsebine pri enostanovanjskih/večstanovanjskih/najemniških stavbah/rudarskih kolonijah?