Sončna šola Hrastnik, prva zadružna samooskrbna skupnostna sončna elektrarna v Sloveniji in z njo povezana energetska skupnost, je bila najprej med 288 projekti iz šestih držav izbrana v ožji krog za nagrado fundacije SozialMarie, nato pa jo je strokovna žirija uvrstila tudi med letošnje nagrajence. Nagrado za družbene inovacije smo prevzeli na Dunaju skupaj s hrastniškim županom Markom Funklom, saj je Sončna šola Hrastnik rezultat tesnega sodelovanja Focusa, Občine Hrastnik in članov Energetske zadruge Zeleni Hrastnik.

SozialMarie foto Jonas Matyassy

Energetska skupnost Sončna šola Hrastnik je trajnostna rešitev, ki temelji na solidarnostnem gospodarstvu in krepi povezanost lokalne skupnosti ter upravljanje z viri skupnosti.

Energetske skupnosti imajo veliko prednosti pred individualno samooskrbo, čeprav obe prispevata k blaženju podnebnih sprememb. Sončna šola Hrastnik je bila prepoznana za družbeno inovacijo, ker je bil tekom vzpostavljanja oblikovan pionirski zadružni model vzpostavitve energetske skupnosti, ki združuje tako občino in njene javne zavode kot občane in občanke ter pravne osebe (skupno 22 akterjev).

Prednosti tovrstnega pristopa in modela so:

  • Okoljske: prispevek k razogljičenju v obliki znižanja izpustov CO2…
  • Tehnične: manjša bremenitev omrežja, lažja obvladljivost, boljše načrtovanje odjema…
  • Ekonomske: ekonomija obsega, znižanje stroškov, manj administracije…
  • Potencialno družbene: vključenost, demokratizacija energetskega sektorja, skupnostno upravljanje z viri, krepitev skupnosti…

Kreativni model javno-zasebnega partnerstva

Zadružni model skupnostne samooskrbe je inovacija v smislu iskanja pravnih rešitev in vključujočega procesa vzpostavitve. Način financiranja je zelo pomemben, saj – kar se da – znižuje pristopni prag za sodelovanje čim večjega deleža prebivalstva. Vstopni strošek za člane zadruge je bil 150 € / 1 kW, kar sta omogočila predvsem subvencija države za spodbujanje solarizacije in kredit Eko sklada po ugodni obrestni meri.

Ključna inovacija, ki je sploh omogočila projekt, pa je uvrstitev Občine med ustanovitelje zadruge, saj je pred tem veljala interpretacija, da to ni mogoče. Projektna ekipa je našla zakonsko podlago, kar je omogočilo ne le ustanovitev zadruge Zeleni Hrastnik, ampak temelje za projekt, kjer se javni sektor povezuje z zasebniki – vzpostavljen je nov, kreativni model javno-zasebnega partnerstva, ki zares zagotavlja javni interes.

Navdih se širi po Sloveniji

Model je bil že od vsega začetka snovan z mislijo, da bo uporaben pri poskusih posnemanja tudi v drugih občinah in zelo nas veseli, da se ideja že širi po Sloveniji. Sončna šola Hrastnik je vzbudila veliko zanimanja in zgledu Hrastnika že sledijo v Kopru in na Igu, zanimajo pa se tudi v Laškem, Zrečah, v Vitanju in drugje po Sloveniji.

In za konec naj še omenimo, da smo v Sončno šolo Hrastnik s solidarnostnim pokritjem pristopnega deleža vključili energetsko revno osebo oz. predstavnico ranljivih skupin ter s tem pokazali, da so lahko energetske skupnosti tudi ena od rešitev v boju proti energetski revščini.

Nagrada fundacije SozialMarie je druga uradna nagrada za prvi projekt Energetske zadruge Zeleni Hrastnik – na 26. Dnevih energetikov smo v sklopu energetskih nagrad časnika Finance prejeli posebno priznanje strokovne žirije.

Več informacij lahko pridobite na spletni strani Energetske zadruge Zeleni Hrastnik: www.zeleni-hrastnik.si

Sporočilo za javnost, ki smo ga poslali ob uradni predstavitvi Sončne šole Hrastnik januarja 2024, je dostopno tukaj.

O vzpostavljanju Sončne šole Hrastnik si lahko preberete tudi na platformi Dovolj za vse – trajnostno upravljanje z viri skupnosti, ki jo upravljamo v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE, kmalu pa predstavimo 9 korakov do vzpostavitve zadružne skupnostne samooskrbne sončne elektrarne tudi v video formatu – spremljajte nas na vseh kanalih!

Focusove aktivnosti, povezane z nudenjem podpore Občini Hrastnik in vzpostavljanjem Sončne šole Hrastnik, so prav tako potekale v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE.