Nova raziskava za koalicijo Evropska pravica do energije razkriva, da je energetska revščina še posebej prisotna na jugu in vzhodu Evrope – najhuje je v Bolgariji, Slovenija se uvršča v polovico držav EU z višjo stopnjo energetske revščine.

Bruselj, 20. februar 2019 – Kot razkriva prelomna raziskava neodvisnih strokovnjakov mreže OpenExp[1], ki jo je danes objavila koalicija Evropska pravica do energije, se večina držav EU sooča z visokimi ravnmi energetske revščine, zato to zimo svojim državljanom ne morejo zagotavljati ogrevanja.

Prva raziskava te vrste na ravni celotne EU je pokazala, da je energetska revščina še posebej razširjena v južnih in vzhodnih članicah EU. Bolgarija je daleč pred ostalimi državami po pogostosti pojavljanja štirih ključnih kazalnikov – vlažnih in puščajočih domovih, visokih stroških energije za gospodinjstva, nezmožnosti ogrevanja domov pozimi ter nezmožnosti ohlajanja domov poleti. Najboljši državi po teh kazalnikih sta Švedska in Finska. Slovenija se uvršča v polovico držav EU z višjo stopnjo energetske revščine.

Ključne ugotovitve raziskave, ki je dostopna TUKAJ:

  • Večina držav v EU (17) se sooča z visokimi stopnjami energetske revščine;[2]
  • Obstaja jasna ločnica med severnimi/zahodnimi ter južnimi/vzhodnimi evropskimi državami;
  • Pri stopnjah energetske revščine imajo družbenoekonomski dejavniki večji vpliv kot vreme;
  • Države s strožjimi gradbenimi predpisi in višjim BDP na prebivalca imajo nižje ravni energetske revščine;
  • Najnižje uvrščene države se soočajo tako z zimsko kot poletno energetsko revščino;[3]
  • Delež izdatkov gospodinjstev, porabljenih za energijo, v Evropi narašča, pri čemer ta delež raste hitreje v gospodinjstvih z nižjimi dohodki – med letoma 2000 in 2014 je narasel za 33 odstotkov.[4]

 

Sian Jones, koordinatorka politik pri Evropski mreži za boj proti revščini (EAPN), pravi:
»EU mora nujno sprejeti ukrepe za boj proti naraščajoči energetski revščini in vse večjemu razkoraku med evropskimi državami. Potrebno je ozavestiti, da se v manjši meri soočajo z energetsko revščino ljudje v državah, kjer so dohodki gospodinjstev višji, predpisi pa strožji. EU mora spodbujati integrirane pristope, vključno s prepovedjo odklopov in zagotavljanjem naložb v energetsko učinkovita stanovanja, ki koristijo ljudem z nižjimi dohodki.«

 

Clémence Hutin, aktivistka za podnebno pravičnost pri organizaciji Friends of the Earth Europe, izpostavlja:

»Milijoni državljanov EU to zimo zmrzujejo v svojih domovih tako zaradi okoljskih kot družbenih razlogov. Energetska revščina se nahaja na presečišču okoljskih in družbenih problemov. Nujno je, da države članice EU ukrepajo in zagotovijo takojšnjo pomoč tistim, ki živijo v energetski revščini, ter da sprejmejo ukrepe za odpravljanje temeljnih vzrokov za to težavo.«

 

Yamina Saheb, višja politična analitičarka pri OpenExp, ki je vodila raziskavo, komentira:
»Da bi preprečili, da gospodinjstva z nizkimi prihodki postanejo žrtev nihanj cen energije v kombinaciji s politiko stagnacije plač, morajo države zagotoviti, da bodo stavbe, v katerih prebivajo družine z nizkimi dohodki, imele pozitivno energetsko bilanco. Z drugimi besedami, stavbe morajo proizvajati več energije, kot je porabijo, tako da bodo računi za energijo pri družinah z nizkimi dohodki znašali nič evrov. Drugega načina za zmanjšanje domače energetske revščine ni.«

 

Tomislav Tkalec iz društva Focus, ki se že od leta 2011 ukvarja s področjem energetske revščine, dodaja:

»Čeprav je problematika energetske revščine v Sloveniji pereča, Ministrstvo za infrastrukturo še vedno ni pričelo s porabo 5 milijonov evrov, kolikor jih imajo na voljo za pomoč energetsko revnim gospodinjstvom. V društvu Focus trenutno izvajamo štiri projekte na temo energetske revščine: InventAir, IDEA, ENGAGER in Energise. Prek njih povezujemo problematiko onesnaženega zraka z energetsko revščino, zato smo še posebej osredotočeni na zasavsko regijo in Zagorje ob Savi, pripravljamo interaktivne materiale in orodja za naslavljanje energetske revščine, soustvarjamo interdisciplinarno znanje o energetski revščini ter raziskujemo vedenjske navade, povezane z rabo energije v gospodinjstvih.«

 

Raziskavo si lahko prenesete na tej povezavi: https://www.openexp.eu/eepi

Za razvrstitev držav je bil uporabljen sestavljeni indeks štirih kazalnikov, ki temeljijo na podatkih Eurostata, s čimer je bila prvič mogoča celovita primerjava energetske revščine med različnimi državami ob upoštevanju vzrokov zanjo in njenih simptomov. Ta edinstveni pristop bi bilo mogoče uporabiti tudi za merjenje napredka na področju energetske revščine na ravni celotne EU v okviru nove energetske zakonodaje EU.

Zaradi vse večje ozaveščenosti o energetski revščini je bilo lani v energetski sveženj EU za leto 2030 vključeno obvezno merjenje in ukrepanje glede energetske revščine. Vendar pa koalicija Evropska pravica do energije, v katero je vključeno tudi društvo Focus, zahteva oblikovanje nacionalnih akcijskih načrtov v vseh državah EU ter prepoved odklopov za zaščito najbolj ranljivih gospodinjstev.[5]

Kronična izpostavljenost mrazu, vlagi in plesni ogroža duševno in fizično zdravje prebivalcev – po ocenah Svetovne zdravstvene organizacije so neustrezna stanovanja v Evropi povezana s 100.000 prezgodnjimi smrtmi letno.

 

***

Kontaktni podatki:

OPOMBE:

[1] OpenExp je možganski trust s sedežem v Parizu, ki deluje na področju trajnostnih vprašanj s posebnim poudarkom na energetskem prehodu EU. www.openexp.eu

[2] Po vrstnem redu uvrstitve (najprej države z višjo stopnjo energetske revščine):

Bolgarija, Madžarska, Slovaška, Portugalska, Latvija, Litva, Grčija, Ciper, Slovenija, Italija, Estonija, Malta, Hrvaška, Češka, Poljska, Romunija, Španija.

[3] To poročilo je nastalo po intenzivnem vročinskem valu, ki je lansko poletje prizadel vso Evropo. Do konca tega stoletja bi se lahko tri četrtine svetovnega prebivalstva soočilo s smrtonosno vročino kot posledico podnebnih sprememb (Nature Climate Change, 2017). https://www.nature.com/articles/nclimate3322

[4] Vir: poročilo mreže OpenExp »European Energy Poverty Index: Assessing Europe’s Energy Inequality« (»Indeks evropske energetske revščine: ocena evropske energetske neenakosti«), ki temelji na ad hoc zbranih podatkih Generalnega direktorata za energetiko. V nekaterih državah EU gospodinjstva z nizkimi dohodki vsako leto porabijo več kot eno mesečno plačo za račune za energijo (vir: Energy Prices and Costs/Cene in stroški energije – delovni dokument služb, Generalni direktorat za energetiko).

[5] Povezava do poročila »Right to Energy for all Europeans« (Right to Energy): https://www.epsu.org/article/right-energy-all-europeans-be-promoted-european-parliament

Focus, društvo za sonaraven razvoj, je vključen v koalicijo Evropska pravica do energije oziroma Right to Energy kot član mreže. Focus trenutno sodeluje pri štirih projektih, ki se bojujejo proti energetski revščini: InventAir, IDEA, ENGAGER in Energise.