Napore posameznih proizvajalcev za zmanjšanje emisij CO2 T&E ocenjuje od leta 2006, ko je izšlo prvo poročilo ‘Kako čisti so evropski avtomobili’. Pri tem pa se osredotoča na izhodiščni položaj, ki ga ima posamezni proizvajalec za doseganje obvezujočega standarda porabe goriva, ki ga je EU določila za leto 2015. V letošnjem poročilu T&E prvič preučuje, kako proizvajalci napredujejo pri doseganju cilja 95 g/km do leta 2020 [4]. Poročilo ugotavlja, da bo avtomobilski industriji te cilje veliko lažje izpolniti, kot so sami trdili.

Poročilo navaja, da je v letu 2011celotna industrija pri lastnih vozilih zmanjšala emisije CO2 in porabo goriva za 3,3 %. To pomeni, da je štiri leta pred usklajenim rokom cilj 130 g/km za leto 2015 v povprečju oddaljen samo še za 4 %. Fiat, Toyota in Peugeot-Citroen so svoj cilj za 2015 dosegli kar štiri leta predčasno. 

V zadnjih štirih letih je bil skupen napredek zmanjševanja emisij CO2 iz osebnih vozil 4 % letno. Poročilo na podlagi teh nedavnih izboljšav in trenutnega položaja predvideva, da bodo evropski proizvajalci za dosego cilja 95 g/km v letu 2020  potrebovali zgolj 3,8 % letni napredek.

»Vedeli smo, da so evropski proizvajalci na dobri poti, da presežejo cilje za leto 2015, z  veliko rezerv. Vemo tudi, da so mnogi na tej poti tudi za leto 2020 ter da je veliko evropskih proizvajalcev v boljši poziciji kot azijski konkurenti. Zato moramo ukrepati zdaj in za leto 2020 določiti ambicioznejši standard – 60 g/km. V igri ni zgolj prihodnost našega planeta, ampak tudi denar v žepih potrošnikov, ki varčujejo na podlagi nižjih stroškov goriva nizkoogljičnih vozil,« je povedal Jos Dings, direktor organizacije T&E.

Poročilo navaja tudi zaskrbljujoče dokaze, da proizvajalci avtomobilov svojih uradnih podatkov o emisijah CO2 in porabi goriva ne zmanjšujejo zgolj z izboljšanjem vozil, ampak tudi z optimizacijo načina testiranja. Posledično se razlika med ‘uradno’ in ‘realno’ porabo goriva povečuje. 

»Jasno je, da celoten napredek avtomobilskih proizvajalcev ni plod trdega dela inženirjev, ki izdelujejo vozila, ki so na cesti bolj učinkovita, ampak je ta napredek delno tudi posledica manipuliranja pri testiranju. To se mora končati, izboljšave na papirju se morajo ujemati z izboljšavami na cesti! Če ne, moramo CO2 cilje zaostriti, da bomo lahko vključili tudi izgube na učinkovitosti«, dodaja Katarina Otrin, vodja projektov programa Mobilnost pri društvu Focus.

***

KONTAKT:
Urška Žmauc, [email protected], 0590 71326

VEČ INFORMACIJ:
Katarina Otrin
, Focus, vodja projektov programa Mobilnost, [email protected], 0590 71327
Jos Dings, T&E, direktor, [email protected], +32 (0)2 893 0851


Opombe:
[1] Toyota je opazna izjema.
[2] Poročilo je na voljo tukaj.
[3] Avtomobili so največji posamični vir emisij iz prometa, saj predstavljajo približno polovico le-teh. Po virih Evropske agencije za okolje so avtomobili odgovorni za 13 %  vseh CO2 emisij v EU (www.eea.europa.eu/publications/towards-a-resource-efficient-transport-system).
[4] Predlog Evropske komisije za definiranje načinov za dosego ciljev zmanjšanja emisij CO2 iz novih osebnih vozil za 2020.

Sporočilo za javnost v pdf obliki je na voljo tukaj.

Stališči društva Focus za CO2 standarde za:
– avtomobile: Nizkoogljični avtomobili – dobri za voznike, dobri za gospodarstvo, dobri za okolje
– lahka gospodarska vozila: Strožji standardi porabe goriv za lahka gospodarska vozila – poslovni primer