Umanotera, Društvo Focus in Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC želimo v letu 2017 okrepiti izbrano lokalno skupnost, ki je zainteresirana za razvoj skupnostnih projektov, pri tem pa prepoznava svojo vlogo skrbnika ohranjanja količine in kakovosti življenjskih virov v svojem okolju.

Zato v okviru projekta Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri vabimo k prijavi za

Brezplačno mentoriranje za skupnostno upravljanje z življenjskimi viri

(Rok za prijavo je 23. junij 2017!)

Z vsebinskim, pravnim in procesnim mentoriranjem želimo okrepiti izbrane akterje v lokalni skupnosti za izvedbo konkretnih skupnostnih projektov v lokalnem okolju na področjih trajnostnega urejanja prostora, vključno s trajnostnim prometom, samooskrbe s hrano in ekološkega kmetijstva, lokalnega krožnega gospodarstva in trajnostne potrošnje, učinkovite rabe energije in oskrbe z energijo iz lokalnih obnovljivih virov. Z drugimi besedami: iščemo vas, ki želite razviti skupnostne modele delovanja, ki temeljijo na trajnostnem upravljanju z življenjskimi viri v lokalnem okolju, da vam pri tem pomagamo.

Mentoriranje bo na izbrani projektni ideji prijavitelja in bo usmerjeno v analizo zatečenega stanja, seznanitev mentorirancev s ključnimi načeli izvajanja skupnostnih projektov, pomoč pri identifikaciji potencialov in ovir za njihovo realizacijo ter identifikaciji in vključevanju deležnikov. Zastavljeno bo projektno vodenje in identificirani konkretni (tudi pravni) koraki ter finančni viri za realizacijo ideje prijavitelja.

Vse informacije so na voljo na spletni strani in v predstavitvi s prijavnico. Rok za oddajo prijav je 23. junij 2016, več informacij pa dobite pri Senki Šifkovič Vrbica, 01 521 18 88, [email protected].

V podporo razvoju konkretnih projektov skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri v maju in juniju v različnih regijah po Sloveniji potekajo delavnice Dovolj za vse. Vabljeni na delavnico v vašem kraju (razpored delavnic).

 

Skupnostni projekti na transparenten in vključujoč način ustvarjajo trajne koristi za lokalno in širšo skupnost.