V okviru projekta Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri smo Umanotera in Focus pripravili že tretji video, tokrat predstavljamo Mlekarno Planiko in Loško zadrugo.

Na slovenskem podeželju nastaja vse več atraktivnih proizvodov iz kmetijske in dopolnilnih dejavnosti. Podjetja, kot sta Mlekarna Planika in Škofjeloška kmetijsko-gozdarska zadruga, pa poskrbijo, da ti najdejo pot na prodajne police in v gostinsko-turistično ponudbo. Planika in Loška zadruga vsaka na svoj način povečujeta dostopnost zdravih, lokalno pridelanih podeželskih proizvodov, po katerih kupci vse bolj povprašujejo. Hkrati pa si prizadevata krepiti konkurenčnost in vitalnosti kmetij na svojih območjih. Podeželje se tako razvija z vzdržnim izkoriščanjem lastnih razvojnih potencialov.

Več na www.DovoljZaVse.si.

Montaža videa: Katarina Šeme