23. november 2017, Narodni muzej Slovenije Metelkova, Maistrova ulica 1, Ljubljana

Vsako leto davčne oaze skrijejo najmanj 600 milijard dobičkov. V tej igri jo najslabše odnašajo nacionalne vlade in lokalne skupnosti, ki odgovarjajo za zagotovitev najosnovnejših javnih storitev za svoje prebivalce, obenem pa se srečujejo s kroničnem pomanjkanjem sredstev. Da bi omogočili razpravo o navedeni problematiki vas vabimo na dogodek “Vloga javnih inštitucij pri spodbujanju davčne transparentnosti”. V sklopu dogodka bomo poskusili odgovoriti na vprašanja, kot so:

  • Kaj lahko naredijo javne inštitucije na nacionalni in lokalni ravni za večjo davčno transparentnost podjetij v regiji?
  • Kako najbolje uporabiti rešitve, ki so že na mizi, za izboljšanje pravičnosti davčnega sistema in zagotovitev prepotrebnih sredstev za lokalne skupnosti?
  • Kako močna je vloga javnih inštitucij kot enih največjih kupcev ter obenem finančnih inštitucij kot financerjev razvojnih projektov?

Program dogodka

10.00 – 10.10  Dobrodošlica in uvod v dogodek

10.10 – 10.30  Družbene koristi davčne transparentnosti, John Christensen, Tax Justice Network

10.30 – 10.40 Davčna transparentnost in javne finančne inštitucije, Lidija Živčič, Focus

10.50 – 11.10  Pristopi za boljšo davčno transparentnost, Elena Gaita, Transparency International Europe

11.10 – 11.20   Zakonodajni okvir za davčno transparentnost v Sloveniji, Sebastijan Peterka, Transparency International Slovenija

11.20 – 11.30   Davčna transparentnost in lokalne oblasti, Maruša Babnik, Ekvilib Inštitut

11.30 – 11.40   Orodja za informiranje o poslovnih partnerjih, mag. Marjan Širaj, vodja sektorja za statistiko in informiranje, AJPES

11.40 – 12.00    Odmor za kavo

12.00 – 13.00    Moderirana razprava s panelisti:

  • Damjana Slapar Burkat, FURS
  • Marjan Širaj, AJPES
  • Maruša Babnik, Ekvilib
  • Sebastijan Peterka, Transparency International Slovenija

 

Več informacij o dogodku je na voljo v vabilu.

Sporočilo za javnost

 

Dogodek je organiziran v sklopu projektov društva Focus »Financing development and developing finance for EYD 2015: A Pan-European campaign to align European investments in developing countries with the post-2015 MDG framework and the EU policies that promote sustainable growth and poverty reduction«  in »CSOs as equal partners in monitoring public finance«, oba s finančno podporo Evropske unije in Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije; projekta Ekvilib Inštituta »Krepitev vloge občin v gibanju za davčno pravičnost in razvoj / Strengthening the role of LAs in Slovenia in Tax Justice related development issues«, ki ga sofinancirata Evropska unija preko projekta »LADDER« združenja ALDA ter Open Society Foundation; zagovorniških aktivnosti Ekvilib Inštituta za sprejetje javnega registra dejanskih lastnikov v EU, ki ga financira Open Society Foundation. Vsebina dogodka je v domeni organizatorjev in izvajalcev dogodka in v nobenem primeru ne odraža mnenja ali uradnih stališč finančih podpornikov projektov.