Volitve v Evropski parlament 2019 se bližajo in volilna kampanja je že v polnem teku. Ker bodo letošnje evropske volitve izjemnega pomena za prihodnost Evropske unije in ker bodo neposredno vplivale tudi na področja, na katerih delamo,  se nas je nekaj organizacij civilne družbe povezalo in se v kampanjo vključilo na dva načina:

  •  Vsem strankam, ki so vložile kandidatne liste za Evropske volitve 2019, smo postavili pisna vprašanja na devetih področjih*, na katerih povezane nevladne organizacije delujemo, in zahtevali konkretne odgovore. Zbrane odgovore strank zdaj javno objavljamo z namenom zagotoviti čim večjo obveščenost volivk in volivcev. Želimo si, da bodo odgovori javnosti v pomoč pri odločanju, komu zaupati svoj glas na volitvah v Evropski parlament, obenem pa nam bodo organizacijam služili tudi kasneje, ko bomo preverjali, kako izvoljeni evropski poslanci in poslanke zastopajo naše interese in kakšne so bile njihove napovedi tekom volilne kampanje.

*Področja: človekove pravice, mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarna pomoč, preprečevanje korupcije in zagotavljanje integritete, politična participacija, finančna pravičnost, podnebje in energija, trajnostna mobilnost, zrak in zdravje, odrast.

  • Oblikovali in podpisali smo Manifest za trajnostno Evropo za njene državljane, s pomočjo katerega se organizacije civilne družbe po vsej Evropi združujemo, da bi ljudi spodbudile k razpravi o »Evropi, ki si jo želimo«, in bi to uvrstili na agendo prihajajočih volitev v Evropski parlament.

 

Društvo Focus dejavnosti izvaja v okviru projekta Slovenski glas za finančno pravičnost.

Projekt sofinancira EU.