Vsem kandidatom in kandidatkam na županskih volitvah v mestnih občinah smo poslali pismo in zavezo, da ob morebitni izvolitvi izvajajo ukrepe za zmanjšanje onesnaženosti zraka zaradi prometa. Posredovali smo jih tudi vrsto uporabnih študij in priporočil za izvedbo takšnih ukrepov.

 

Spoštovani kandidat_ka za županjo_a v mestni občini!


Onesnaženost zraka je največji javnozdravstveni problem, ki je letno kriv za 300 000 prezgodnji smrti v Evropi in 1700 prezgodnji smrti v Sloveniji. Veliko ljudi resno zboli za boleznimi dihal, srca in ožilja ter živčnega sistema, na udaru pa so predvsem ranljive skupine, kot so otroci, starejši, nosečnice in kronični bolniki. 

 

Poleg individualnih kurišč je motorni promet eden glavnih razlogov za visoko onesnaženost zraka v naših mestih. Mesta so preplavljena z avtomobili, čeprav poznamo dobre ukrepe, kako omejiti njihovo število in zmanjšati koncentracije onesnaževal v mestih.


Prosimo, da se v svojih programih in kasneje kot župan_ja zavežete za ukrepe, ki bodo zmanjšali onesnaženost zraka zaradi prometa. V ta namen smo vam pripravili tudi nekaj koristnih povezav, kjer si lahko preberete več o določeni problematiki.


Veliko uspehov!

 

Kot bodoči župan / bodoča županja mestne občine se zavezujem, da bom:

1- Razširil_a mrežo merilnih mest za merjenje zračnih onesnaževal in o tem redno obveščal_a občane na pregled in transparenten način. 

Svetovna zdravstvena organizacija: posodobljene smernice in priporočila o kakovosti zraka (2021)

2- Zagovarjal_a politiko omejevanja motornega prometa, še posebej v okolici šol, vrtcev, zdravstvenih ustanov, domov starejših in drugih zavodov in prostorov, kjer se zadržujejo ranljive skupine.

Poročilo Nizkoemisijske cone učinkovit ukrep pri zniževanju zdravju škodljivih onesnaževal v mestih

7 korakov za uvedbo učinkovite nizko emisijske cone

Razvoj nizko- in brez-emisijskih con v evropskih mestih

Analiza možnosti uvedbe brezdizelskih con v mestih

Dnevi brez avtomobila vsak teden: dokazano učinkovit in med ljudmi zaželen ukrep 

3- Vodil_a učinkovito parkirno politiko, ki bo temeljila na omejavanju parkiranja in prostor namesto avtomobilom namenjal ljudem.

Nacionalne smernice za izboljšanje lokalne parkirne politike

Analiza okvira za parkirne politike

4- Namesto v nove ceste, vlagal_a v infrastrukturo za pešce in kolesarje.

5- Spodbujal_a  uporabo javnega potniškega prometa v mestu in okolici in se zavzemal_a za njegovo učinkovitost.

Načrtovanje privlačnega javnega potniškega prometa

6- Z zgledom vsak dan dokazoval_a, da se na delo, v šolo in po opravkih lahko odpravimo na trajnostni način (v službo bom kolesaril_a, hodil_a ali se vozil_a z avtobusom/vlakom)

7- Poskrbel za prenovo Celostne prometne strategije naše občine, ki ne bo obstala le v predalu.

Nacionalne smernice za vključevanje javnosti v pripravo Občinskih celostnih prometnih strategij

Prenovljene nacionalne smernice za pripravo občinske celostne prometne strategije