Focusovo leto 2021

Izpostavljamo najpomembnejše mejnike, ki so zaznamovali Focusovo leto 2021:

✔️ Izvedli smo kampanjo merjenja onesnaženosti zraka z NO2

Februarja smo s člani in prostovoljci v sodelovanju z Inštitutom za zdravje in okolje izvedli terenski del “citizen science” akcije Pozor: tukaj

Prenova domov za energetsko revne znova obljuba brez dejanj

Včeraj predstavljeni predlog Direktive o energetski učinkovitosti v stavbah (Energy performance of buildings directive – EPBD) nakazuje prve nujne korake za obnovo najbolj neprimernih stavb v državah Evropske unije, vendar po naši oceni ne bo uspel dovolj hitro zagotoviti globoke …

Tudi vaš komentar v javni razpravi o kakovosti zraka je pomemben!

Evropska komisija do 16. decembra do polnoči zbira predloge organizacij in prebivalcev EU za revizijo Direktive o kakovosti zunanjega zraka.

Zakaj je pomembno, da sodelujemo v čim večjem številu?

Gre za pomemben korak pri pripravi zakonodaje, ki bo zaščitila naše …

Umik avtomobilov iz mest prinaša trojno zmago

Umik avtomobilov iz mest prinaša trojno zmago – zmago za zrak, podnebje in lokalno gospodarstvo. Predstavljamo poročilo “Why fewer (polluting) cars in cities are good for local shops”, ki je nastalo v okviru kampanje Clean Cities Campaign (CCC)*.…