Evropske poslance smo pozvali naj glasujejo ZA človekove pravice in okolje

Pandemija bolezni Covid19 je razkrila krhkost globalnih vrednostnih verig, hkrati pa so se z njo močno povečala tveganja na področju človekovih pravic, kot sta npr. prisilno in otroško delo.  Evropski parlament (EP) bo v začetku naslednjega tedna glasoval o Poročilu o dolžni skrbnosti človekovih pravic, ki ga je pripravil Odbor EP za prave zadeve (JURI). Poročilo vključuje obvezo za multinacionalke, da bodo povsod po svetu spoštovale človekove pravice in varovale okolje. V Focusu smo danes evropske poslance, ki prihajajo iz Slovenije, odločno pozvali, da podprejo in glasujejo za poročilo.

Evropske poslance pozivamo, da Poročilo podprejo, ker:

? priporoča uvedbo OBVEZNE dolžne skrbnosti človekovih pravic in okolja,

? zagotavlja ustrezne ukrepe, da jih lahko uvedejo tudi mala podjetja,

? priznava nujnost vključevanja deložnikov v nastajanje in implementacijo strategije dolžne skrbnosti v podjetjih,

? zahteva vzpostavitev nacionalnih teles, ki bodo izvajala preglede v podjetjih in izvajanje strategij dolžne skrbnosti,

? zahteva od držav članic, da bodo pripravile procese, po katerih bodo kaznovale podjetja za neizvajanje dolžne skrbnosti in žrtvam zagotovile ustrezno nadomestilo za storjeno škodo.

Izvajanje dolžne skrbnosti v podjetjih bo pripomoglo k zagotavljanju, da zasebni sektor ne bo povzročal ali prispeval k prihodnjim krizam in bo bolje pripravljen na globalne šoke.


Pismo evropskim poslancem

Več o okviru zakonodaje EU o odgovornosti podjetij za spoštovanje človekovih pravic in okolja: TUKAJ

Kako je to področje trenutno (ne)urejeno po Evropi pa si lahko preberete TUKAJ