6. junija 2020 obeležujemo Globalni dan odrasti. Letošnji slogan je “Dobro življenje za vse“. Dobro življenje vseh ljudi in celotnega okolja lahko dosežemo le s temeljnimi spremembami našega trenutnega načina življenja in proizvodnje ter s celovitimi družbenimi spremembami.

Gibanje za odrast je vse bolj razširjeno in prav v času korona krize se je pokazalo, da je čas za nove družbene podlage različnih sistemov in da odrast ponuja marsikatere odgovore. Koncept odrasti smo v Slovenijo prenesli pred desetimi leti, ko se je ideja trajnostnega razvoja že zelo udomačila, a hkrati vsebinsko povsem izpraznila.

Smo na točki, ko si želimo implementacije trajnostne odrasti na široki ravni. Pojavlja pa se vprašanje, kako to vpeljati na širši, sistemski ravni – imamo namreč prakse in raziskave, nimamo pa ambicioznih politik. Slovenska posebnost je, da je enostavno govoriti o trajnostnem razvoju, medtem ko je odrast še vedno tabuizirana. Tako kot ekonomska kriza pred nekaj leti, je družbena kriza, ki jo je sprožil koronavirus, ponovno razgalila mnoge slabosti globaliziranega kapitalističnega sistema, obsedenega z rastjo. Ponovno mu je spodletelo pri skrbi za planet in ljudi. Dokler bomo imeli od količinske rasti odvisna gospodarstva, katerega uspeh merimo z rastjo BDPja, bo recesija uničujoča. Svet namesto tega potrebuje odrast – načrtovano, vendar prilagodljivo, trajnostno in pravično zmanjšanje obsega gospodarstva, ki vodi v prihodnost, v kateri lahko živimo dostojno z manj.

Skupaj z drugimi strokovnjaki želimo s pobudo Odrast: nove korenine za gospodarstvo spodbuditi javno razpravo v slovenski družbi, kako ponovno osmisliti prihodnost po korona krizi na podlagi vrednot, kot so trajnostni razvoj, solidarnost, pravičnost, sožitje, neposredna demokracija in uživanje v življenju.

Poziv k trajnostni odrasti, kot načinu za spopadanje s krizo COVID-19, je v mednarodnem prostoru podpisalo več kot 1100 strokovnjakov, akademikov, raziskovalcev, umetnikov, aktivistov, politikov in organizacij z vsega sveta. Skupaj z njimi predstavljamo pet načel za ozdravitev gospodarstva kot osnovo za ustvarjanje pravične družbe. Da bi pognali nove korenine za gospodarstvo, ki deluje za vse in znotraj planetarnih omejitev, moramo:

  • postaviti dostojno življenje v središče sistema in radikalno premisliti, koliko in kakšno delo je potrebno za dobro življenje za vse;
  • osrediščiti družbo na zagotavljanje temeljnih dobrin in storitev ter zmanjšati okoljsko in družbeno neodgovorno potrošnjo;
  • demokratizirati družbo in oblikovati institucionalni okvir upravljanja skupnin (the commons);
  • preoblikovati sistem vzgoje in izobraževanja, da bo podpiral družbeno, gospodarsko in ekološko preobrazbo sodobne družbe;
  • politične, družbene in gospodarske sisteme osnovati na načelu solidarnosti.

Več informacij:
Pobuda Odrast: nove korenine za gospodarstvo

Mednarodni odziv k trajnostni odrasti, kot načinu za spopadanje s krizo COVID-19

O odrasti: https://www.degrowth.info/en/

Mednarodna konferenca o odrasti 2020