Future of Europe 1

Cilj projekta je spodbujanje aktivnega državljanstva in udeležbe na volitvah v Evropski parlament spomladi 2019 in promocija trajnostne vizije Evrope skozi Manifest za trajnostno Evropo ter promocijo novih razumevanj razvoja, kot je odrast, med mladimi in širšo javnostjo. Aktivnosti obsegajo: spletne aktivnosti in spletna razprava preko družbenih medijev in kratkih filmčkov, serija razprav s predstavitvijo slovenskega prevoda knjige Odrast: besednjak za novo dobo, kuharski natečaj PraviLNO pečeno (Baking Europe) ter Fair trade piknik. V okviru projekta smo sodelovali z Umanotero. Projekt sofinancira Friends of the Earth Europe Trajanje: februar 2019 – maj 2019 Kontakt: [email protected]

22. 10. 2019|

EmpowerMed

Projekt EmpowerMed - Empowering women to take action against energy poverty in the Mediterranean naslavlja izziv energetske revščine v Sredozemlju, še posebej pa se osredotoča na vključevanje in opolnomočenje žensk. V sredozemskih državah se obalna območja soočajo s številnimi posebnimi izzivi na področju energetske revščine, povezanimi predvsem s toplotnim udobjem stanovanj. Stavbe so komaj izolirane, pogosto sploh nimajo ogrevalnih sistemov, ali pa so zelo neučinkoviti. Komponenta hlajenja predstavlja v teh področjih pomemben element energetske revščine. Energetska revščina nesorazmerno prizadene ženske in gospodinjstva, ki jih vodijo ženske, vendar pa so ženske obenem močan agent v boju proti energetski revščini. Čeprav [več ...]

26. 9. 2019|

Mednarodna poletna šola politične ekologije 2018

Mednarodna poletno šolo politične ekologije 2018 – Prepletanje raznolikih umov v politični ekologiji Kdaj: 3. – 7. september 2018 Kje: Fakulteta za družbene vede, Ljubljana Spletna stran poletne šole: https://www.politicalecology-ljubljana.si   Mednarodna poletna šola politične ekologije je odgovor na ugotovljeno nepovezanost in pomanjkanje poglobljenega znanja o okolju v slovenskem intelektualnem prostoru. To še posebej velja za družboslovno in humanistično področje, ki ne premoreta kaj več kot le nekaj izbirnih predmetov na dodiplomskem in podiplomskem študiju. Razkorak med okoljskimi in ekološkimi vprašanji, ki si jih postavljamo, in potrebo po premislekih in iskanju odgovorov zanje, je enormen. Rešitve, ki se ponujajo, pa so potrebne temeljite [več ...]

5. 6. 2018|

NVO kot enakovreden partner pri nadzoru javnih financ

Čeprav civilna družba v regiji zahodnega Balkana izvaja nekatere dejavnosti nadzora nad javnimi financami in javnimi finančnimi institucijami, te dejavnosti niso sistematične. Razen tega je vpliv civilne družbe na odločanje o javnih financah šibak. Zato organizacije civilne družbe prepoznavajo vse večjo potrebo po sistematičnem nadzoru javnih finance in javnih finančnih institucij. Od začetka leta 2016 zato skupina 11 organizacij iz 7 držav izvaja projekt ‘NVO kot enakovreden partner pri nadzoru javnih financ’. Cilj projekta je izboljšati transparentnost in odgovornost odločanja na področju javnih finance skozi krepitev vloge in glasu NVO v nadzoru institucij, ki delujejo na področju javnih financ. Ključne [več ...]

10. 12. 2015|

Odrast 2016

5. mednarodna konferenca o odrasti bo potekala med 30.8. in 3.9. 2016 v Budimpešti. Več informacij o 5. mednarodni konferenci o odrasti je na voljo tukaj.    

10. 12. 2015|

Dovolj!

Spletna stran projekta: http://dovolj.si/   Projekt spodbuja kritično razmišljanje in zavedanje naše odgovornosti do družbe in okolja, v katerem živimo. Izziva drugačno razumevanje kakovosti življenja in spodbuja načine razmišljanja in obnašanja, s katerimi lahko doprinesemo k odgovornemu razvoju družbe in okolja.     Začetek: Marec 2011 Zaključek: Oktober 2011 Kontakt: [email protected]

25. 8. 2015|

Tudi jaz

TUDI JAZ je projekt štirih nevladnih organizacij: Focus, Humanitas, Ekvilib ter Afriški center, ki govori o tem, kako sami vplivamo na svet, o tem, kako lahko množica malih jazov, kot smo sami, na koncu povzroči ekološko katastrofo ali pa ustvari prijazno in enakopravno okolje za vse državljane sveta. Vzroke svetovnih problemov običajno iščemo v drugih in drugje, manj nam je blizu misel, da nanje vplivamo sami in z vsem svojim bivanjem – doma, v zasebnem življenju, na delovnem mestu in v svoji vlogi kot »homo politicus«. TUDI JAZ posameznika in njegovo vlogo naslavlja s pomočjo izobraževanja učiteljev v šolah, krepitve [več ...]

22. 8. 2015|
Go to Top