8:30 – 9:00 Prihod in registracija udeležencev
9:00 – 9:05 Ministrstvo za promet in Focus društvo za sonaraven razvoj: uvodni pozdrav

9:05 – 9:35 Dr. Aljaž Plevnik, Urbanistični inštitut RS: Upravljanje mobilnosti (pdf)

9:40 – 10:40 Primeri dobrih praks
• Dr. Marjan Lep, Fakulteta za gradbeništvo: Gradec – primer uspešne prometne
politike (pdf)
• Vanda Mezgec, Mestna občina Nova Gorica: Zastonj javni potniški promet in
medobčinsko sodelovanje (pdf)
• Mag. Janez Blaž, Ministrstvo za promet: Združevanje šolskih prevozov z javnimi
prevozi (pdf)
• Miloš Bajt, Občina Škofja Loka: Šolski prevozi – primer dobre prakse
(pdf)
10:40 – 11:10 Odmor

11:10 – 11:40 Trajnostna mobilnost v slovenskih občinah
• Društvo Focus: Predstavitev ocenjevanja trajnostne mobilnosti slovenskih
občin
• Vita Kontič, CIVITAS: predstavitev CIVINET-a
11:40 – 12:10 Panelna razprava: Ovire za trajnostno mobilnost v praksi
12:10 – 13:00 Delavnica: Kako premostiti ovire v prometni politiki občin?

13:00 – 13:15 Povzetki in zaključki

Upravljanje mobilnosti in urejanje prometa predstavljata enega večjih izzivov današnjega časa, tako na državni, kot tudi na lokalni ravni. Osebni avtomobil je favoriziran, kar vodi v hiter porast motorizacije, prednostne naložbe v cestno infrastrukturo, spreminjanje vzorca poselitve in nekonkurenčnost javnega potniškega prometa. Kljub večji stopnji motorizacije in gradnji novih cest se mobilnost velikega dela prebivalstva slabša, degradacija okolja in našega lastnega zdravja pa terjata vse višji davek. 

Negativne posledice dosedanjih prometnih odločitev nas silijo v iskanje drugačnih ukrepov. Tudi slovenske občine morajo na področju prometa stopiti v korak z drugimi razvitimi evropskimi državami in upravljanje mobilnosti prilagoditi sodobnemu življenjskemu stilu in potrebam posameznih skupin ljudi.

Konferenca »Trajnostna mobilnost v slovenskih občinah«, ki bo potekala 15. decembra 2010, med 9. in 13. uro v konferenčni dvorani čebelarskega doma Pri Čebelici, Brdo pri Lukovici 8, Lukovica (pri Domžalah), se bo soočila s sledečimi vprašanji, ki se tičejo odločitev na ravni občin:

– Kako doseči visoko stopnjo mobilnosti ter istočasno zagotoviti varno in ljudem prijazno okolje?
– Kako lahko z upravljanjem mobilnosti rešimo vrsto infrastrukturnih problemov znotraj občin?
– Kako zmanjšati vplive prometa na zdravje ljudi?
– Kako zagotoviti sredstva za ukrepe na področju mobilnosti?

Različni govorci na konferenci vam bodo ponudili dragocene informacije s področja upravljanja mobilnosti na lokalni ravni ter praktične nasvete kako začeti s spremembami, kako spodbujati javni prevoz in kje pridobiti finančna sredstva za uresničitev ambicioznih ciljev. Seznanili vas bomo tudi z ocenjevanjem trajnostne mobilnosti slovenskih občin, projektom, ki bo potekal v naslednjih treh letih.