Na Osnovni šoli Brežice se učenci in njihovi mentorji v letošnjem šolskem letu poglobljeno ukvarjajo s problematiko onesnaženega zraka. Jeseni smo gostovali pri njih z delavnico o onesnaženosti zraka, se poglobili v črni ogljik, katerega vir so individualna kurišča in promet, ter s pomočjo strokovnjakov podjetja Aerosol Magee Scientific izvedli profesionalne meritve črnega ogljika. Dr. Martin Rigler iz podjetja Aerosol je učencem predstavil merilno napravo s črpalko ter podal navodila za dvotedensko merjenje. Učenci so s pomočjo merilne naprave, na kateri je potrebno zamenjati filtre vsak dan, merili onesnaženost zraka med 7. in 21. novembrom 2023. Filtre so nato skupaj z raziskovalnim dnevnikom posredovali na podjetje Aerosol, kjer so jih analizirali, pripravili poročilo ter interpretirali rezultate meritev črnega ogljika. Slednje so postavili tudi v kontekst Slovenije in Evrope ter jih primerjali z nekaterimi mesti na Kitajskem.

Učenci so tako spoznali glavne vire onesnaženosti zraka s črnim ogljikom v njihovi okolici, kakšen je vpliv vremena na izmerjene koncentracije, kaj pomenijo izmerjene vrednosti v primerjavi z drugimi mesti po Sloveniji in svetu ter iskali rešitve za izboljšanje kakovosti zraka v njihovem kraju.  

Pod mentorstvom učiteljice kemije Tanje Bervar so učenci osmih razredov pripravili raziskovalno nalogo in glavne ugotovitve predstavili ostalim učencem na šoli. Predlagali so nekaj ukrepov, kako bi lahko kot posamezniki ali šola izboljšali kakovost zraka v okolici.  

Izbrali in zasadili so enajst dreves

OŠ Brežice smo zato vključili v program pobud, ki jih izvajamo v okviru projekta Partnerstvo za okolje in zdravje 3.0. Na izbranih dveh osnovnih šolah smo poleg izvedbe delavnice o onesnaženosti zraka s sredstvi projekta podprli ukrep, ki po mnenju otrok najbolje prispeva k izboljšanju kakovosti zraka. Na OŠ Brežice so izbrali zasaditev 11 okrasnih in sadnih dreves oz. grmovnic. Prva drevesa so učenci višjih razredov zasadili že ob dnevu dejavnosti 26. aprila, ki je bil posvečen okoljski problematiki. Izdelali so tudi transparente o onesnaženem zraku in jih pokazali na teku za podnebje.  

Učenci so izdelali zloženko z naslovom Črni ogljik, v kateri so zapisali pomembne ugotovitve glede meritev in glavna spoznanja. Potem pa so zloženke razdelili med učitelje, prebivalce Brežic ter jih odnesli na občino k županu.

Za spremembe je potreben celosten pristop

Različne raziskave ugotavljajo, da je izpostavljenost otrok in mladostnikov onesnaženemu zraku povezano s pomanjkanjem koncentracije, z bronhitisom, zaostankom v razvoju pljuč in povečanim tveganjem za kronične bolezni, vključno z astmo  in drugimi boleznimi dihal. Otroci so zaradi še ne popolnoma razvite kapacitete pljuč, plitvejšega dihanja ter visoke telesne aktivnosti ter hitrosti dihanja bolj občutljivi na izpostavljenost onesnaženemu zraku kot odrasli. Obenem pa se številne šole oz. vrtci zaradi lažje dostopnosti nahajajo v bližini glavnih cest, s katerih emisije vozil zlahka prodrejo v šolske prostore. Izpostavljenost onesnaženemu zraku škodi tudi razvoju pljuč v prenatalnem obdobju. 

S Smernicami za zmanjševanje izpostavljenosti onesnaževalom iz prometa v vrtcih, šolah in njihovi okolici, ki smo jih objavili pred kratkim, smo pokazali najučinkovitejše rešitve – sistem aktivnega nadzora za zmanjšanje emisij plinov in delcev pri viru, a je za zmanjšanje koncentracij onesnaževal in izpostavljenosti emisijam v vrtcih, šolah in okoli njih mogoče uporabiti tudi druge dokazano uspešne strategije, na primer zelene pregrade. Za dejanske spremembe v praksi pa je potreben celosten pristop tistih, ki neposredno vplivajo na onesnaževanje, in/ali tistih, ki so mu izpostavljeni.  Da bi bila strategija zmanjšanja izpostavljenosti uspešna, so potrebni večplastni ukrepi, usmerjeni v vrtce in šole ter lokalno skupnost. Zato so lokalne pobude, kot smo jo izvedli na OŠ Brežice, dobrodošle tudi v drugih lokalnih skupnostih.

O projektu

Skupaj z Mladinskim združenjem za trajnostni razvoj, Inštitutom za zdravje in okolje ter Katedro za javno zdravje Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani sodelujemo v projektu Partnerstvo za okolje in zdravje 3.0 in izvajamo aktivnosti za ozaveščanje mladih o področjih okolja in zdravja, za razumevanje povezave med tema dvema področjema in spodbujanje aktivne participacije mladih v projektnih aktivnostih. K projektu, ki ga financira Ministrstvo za zdravje RS v okviru programov varovanja in krepitve zdravja do leta 2025, smo povabili tudi podjetje Aerosol Magee Scientific, ki se na globalni ravni ukvarja z meritvami onesnaženosti zraka in izdelavo merilnih naprav.

Kontakt: Marjeta Benčina, [email protected]