Sporočilo za javnost_V Nemčiji protestirajo, v Sloveniji pa tiho trpimo kopičenje jedrskih odpadkov kar doma

Mediji že nekaj dni poročajo o poteku do sedaj največje mobilizacije ljudi proti jedrskim odpadkom in proti podaljšanju življenjske dobe 17 jedrskih reaktorjev v Nemčiji. Na tisoče Nemcev različnih profilov (mladi, stari, kmetje, študentje, politiki, umetniki, delavci) jasno izražajo svoje …

E-news update 8 November 2010

CLIMATE

1.1. Rich nations urged to develop climate aid plan for Cancún
4 November 2010, Guardian.co.uk
Brazilian environment minister Izabella Teixeira says negotiators must show they can produce agreements to restore faith in climate talks
Governments in the industrialised world

Sporočilo za javnost_Zelena javnofinančna reforma: orodje za izhod iz krize

Brez vključevanja zunanjih stroškov (npr. stroškov okoljskih škod ali vplivov na zdravje) tržne cene potrošnikov ne spodbujajo k trajnostnemu obnašanju, trgovcev in proizvajalcev pa ne usmerjajo k proizvodnji in trženju vedno bolj okolju prijaznih proizvodov. Vključevanje zunanjih stroškov pa je …

Sporočilo za javnost_Proizvajalci avtomobilov podcenjujejo sami sebe

Znižanja emisij CO2 pri vozilih so neposredno povezana z izboljšanjem energetske učinkovitosti vozil. V letu 2008 so proizvajalci avtomobilov agresivno lobirali za oslabitev ciljev in podaljšanje roka za dosego zmanjšanja emisji v novih vozilih. EU je na koncu sprejela cilj …