Svet potrebuje uspešno podnebno konferenco v Cancunu

Čeprav se svetovni voditelji v Koebenhavnu decembra 2010 niso uspeli dogovoriti o pravičnem, ambicioznem in pravno zavezujočem podnebnem dogovoru, okoljske nevladen organizacije menimo, da takšen dogovor še vedno potrebujemo. Potrebno se je zavedati, da je za uspešno naslavljanje podnebnih sprememb …

Sporočilo za javnost_Javnost ima pravico razpravljati o energetski strategiji Slovenije

Že od julija 2009 nevladne okoljske organizacije pozivajo predsednika vlade, naj vlada naroči izdelavo čistejšega energetskega scenarija [2], z intenzivno usmeritvijo v učinkovito rabo in obnovljive vire energije ter brez TEŠ 6 in NEK 2. Ta scenarij je treba enakopravno …

Stališča okoljskih nevladnih organizacij glede prihajajočih mednarodnih podnebnih pogajanj v Canunu

Čeprav se svetovni voditelji v Koebenhavnu decembra 2010 niso uspeli dogovoriti o pravičnem, ambicioznem in pravno zavezujočem podnebnem dogovoru, okoljske nevladen organizacije menimo, da takšen dogovor še vedno potrebujemo. Potrebno se je zavedati, da je za uspešno naslavljanje podnebnih sprememb …

Stališča okoljskih nevladnih organizacij glede prihajajočih mednarodnih podnebnih pogajanj v Canunu: Svet potrebuje uspešno podnebno konferenco v Cancunu

Čeprav se svetovni voditelji v Koebenhavnu decembra 2010 niso uspeli dogovoriti o pravičnem, ambicioznem in pravno zavezujočem podnebnem dogovoru, okoljske nevladen organizacije menimo, da takšen dogovor še vedno potrebujemo. Potrebno se je zavedati, da je za uspešno naslavljanje podnebnih sprememb …