Cancunski dogovor: ocena rezultatov podnebne konference

Čeprav se države niso mogle dogovoriti o drugem ciljnem obdobju Kjotskega protokola, je proces za takšno odločitev na naslednji podnebni konferenci v Južni Afriki stekel.  Države so namreč v okviru Kjotskega protokola potrdile, da je potrebno emisije v razvitih državah …

E-news update 13 December 2010

CLIMATE

1.1. Justice not done at climate talks – Weak Cancún package lacks substance
11 December 2010, FOEE
UN climate negotiations have ended after two weeks of negotiations in Cancún, Mexico with a weak adopted package that leaves the world further

Vabilo za medije na konferenco_Trajnostna mobilnost v slovenskih občinah (15. december 2010, med 9. in 13. uro)

Upravljanje mobilnosti in urejanje prometa predstavljata enega večjih izzivov današnjega časa, tako na državni, kot tudi na lokalni ravni. Osebni avtomobil je favoriziran, kar vodi v hiter porast motorizacije, prednostne naložbe v cestno infrastrukturo, spreminjanje vzorca poselitve in nekonkurenčnost javnega …

Šaleška delovna mesta ali indonezijska delovna mesta?

Tokrat na sramotilni steber postavljamo projekt TEŠ 6 in vse njegove protagoniste. Sumimo, da bodo na njem ostali dlje časa.

Že nekaj časa se v javnosti pojavlja veliko dvomov glede investicije v TEŠ6 in njene smotrnosti. Zadnje čase se ta …