Dovolj za vse

Objavljeno: 7. 10. 2022

Aktivnosti platforme Dovolj za vse – trajnostno upravljanje z viri skupnosti v obdobju 2019 – 2026 potekajo v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007). Gre za integralni projekt, ki z ozaveščanjem, izobraževanjem in usposabljanjem ključnih deležnikov spodbuja izvajanje ukrepov, s katerimi bo Slovenija učinkoviteje dosegla zmanjšanje emisij toplogrednih plinov do leta 2030 oziroma čim hitrejši prehod v nizkoogljično družbo.

Temelj platforme Dovolj za vse – trajnostno upravljanje z viri skupnosti je ideja, da si blaginje ne moremo zagotoviti kot posamezniki, ampak se moramo zanjo zavzeti kot skupnost. In da se bogastvo virov pretvori v celovito in trajno blaginjo za ljudi šele, ko znamo z viri upravljati na vzdržen in sonaraven način. V sklopu trajnostnega upravljanja z viri skupnosti obravnavamo pet ključnih področij, na katerih lahko trajnostno ustvarjamo blaginjo za posameznika, za skupnost in za planet:

(1) urejanje prostora,
(2) samooskrbo s hrano,
(3) energetsko učinkovitost in oskrbo z energijo iz lokalnih obnovljivih virov,
(4) trajnostno mobilnost ter
(5) lokalno krožno gospodarstvo in trajnostno potrošnjo.

Projekt traja do leta 2026, med aktivnostmi, ki bodo potekale v okviru platforme Dovolj za vse – trajnostno upravljanje z viri skupnosti, pa lahko izpostavimo naslednje:

  • Raziskava o okoljskih, družbenih in ekonomskih koristih skupnostnih projektov;
  • Izvedba 8 nacionalnih konferenc;
  • Nadgradnja spletne platforme z zemljevidom dobrih praks;
  • Priprava 14 videov o dobrih skupnostnih praksah;
  • Usposabljanje 15 občin za izvajanje skupnostnih projektov;
  • Izvedba 8 konkretnih projektov skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri;
  • Razvoj 4 finančnih modelov za skupnostne projekte in predstavitev na zloženkah
  • Druge komunikacijske aktivnosti (sporočila za javnost, srečanja z novinarji, predstavitev koncepta na 15 dogodkih drugih, infografike).

Aktivnosti platforme Dovolj za vse – trajnostno upravljanje z življenjskimi viri izvajata Focus, društvo za sonaraven razvoj in Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj.

Več informacij na spletni strani: https://dovoljzavse.si/o-projektu/

#DovoljZaVse #samo1planet

Projekt CARE4CLIMATE je sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. Več o projektu si lahko preberete na uradni spletni strani projekta – www.care4climate.si.

Novice o projektu

Delavnica: Nadgradnja lokalnih energetskih konceptov

Vabimo vas na delavnico, ki bo potekala v četrtek, 25. 5. 2023, med 9. in 15. uro v Kulturni dvorani Luče. Namen delavnice je spodbuditi aktivno sodelovanje deležnikov pri nadgradnji metodologije za izdelavo lokalnih energetskih konceptov (LEK).

24. 5. 2023|
Go to Top