V okviru projekta Moja revolucija 5.0 – sodelovanje se bo v letu 2023 in 2024 odvilo več delavnic in konferenc za mlade, mladi bodo razvili mladinski manifest in sodelovali na mladinskih aktivnostih na Dunaju in v Bolonji, potekalo bo več srečanj z odločevalci, okroglih miz, s posebnim poudarkom na mladih, ki niso zastopani v strukturah moči in katerih glas je vse prepogosto prezrt.

Projekt se začne z delom z mladinskimi centri v štirih državah (Slovenija, Italija, Avstrija, Poljska). Delavnice se bodo začele s predstavitvijo različnih možnosti, ki jih imajo mladi za politično participacijo, od lokalnega do EU nivoja. Vzpostavili bomo portal za e-demokracijo, ki bo eloval kot orodje za sodelovanje med mladimi in učno orodje za aktivno udeležbo v demokratičnih sistemih. Mednarodne mladinske konference, ki jih bodo obiskali mladi iz štirih držav se bodo odvile na Dunaju (September 2023) in v Bolonji (v začetku leta 2024). Zadnji dogodek pa bo predaja mladinskega manifesta v evropskem parlamentu ob koncu projekta.

Zahteve in želje mladih ter pereče teme bomo sproti beležili, ter se o njih pogovarjali na nacionalnih srečanjih mladih, ki bodo na mednarodnih srečanjih oblikovali mladinski manifest. Manifest bo predstavljen tako na nacionalnih ravneh, kot tudi na evropski ravni, saj ga bo 20 predstavnikov mladih predstavilo v Evropskem parlamentu.

Projekt je sestavljen iz naslednjih aktivnosti:

  • Priprava pedagoške osnove in portala za e-demokracijo;
  • vsaj 4 nacionalne delavnice;
  • nacionalna konferenca, ki bo povezala mlade iz dveh držav partneric;
  • mednarodna konferenca na Dunaju
  • mednarona konferenca in izobražecanje za zagovorništvo v Bolonji;
  • mladinski manifest;
  • Študijski in zagovorniški obisk Bruslja ter okrogla miza v evropskem parlamentu.

Trajanje: december 2022 do november 2024

Partnerji: Sudwind (Avstrija), WeWorld (Italija), BRF (Poljska)

Projekt Moja revolucija 5.0 – sodelovanje, sofinancira evropska komisija – program EACEA. Vsebine, izražene v projektu so v izključni odgovorosti Focusa, društva za sonaraven razvoj, in pratnerjev projekta.