Moja revolucija 5.0 – sodelovanje

Objavljeno: 27. 2. 2023

V okviru projekta Moja revolucija 5.0 – sodelovanje se bo v letu 2023 in 2024 odvilo več delavnic in konferenc za mlade, mladi bodo razvili mladinski manifest in sodelovali na mladinskih aktivnostih na Dunaju in v Bolonji, potekalo bo več srečanj z odločevalci, okroglih miz, s posebnim poudarkom na mladih, ki niso zastopani v strukturah moči in katerih glas je vse prepogosto prezrt.

Projekt se začne z delom z mladinskimi centri v štirih državah (Slovenija, Italija, Avstrija, Poljska). Delavnice se bodo začele s predstavitvijo različnih možnosti, ki jih imajo mladi za politično participacijo, od lokalnega do EU nivoja. Vzpostavili bomo portal za e-demokracijo, ki bo eloval kot orodje za sodelovanje med mladimi in učno orodje za aktivno udeležbo v demokratičnih sistemih. Mednarodne mladinske konference, ki jih bodo obiskali mladi iz štirih držav se bodo odvile na Dunaju (September 2023) in v Bolonji (v začetku leta 2024). Zadnji dogodek pa bo predaja mladinskega manifesta v evropskem parlamentu ob koncu projekta.

Zahteve in želje mladih ter pereče teme bomo sproti beležili, ter se o njih pogovarjali na nacionalnih srečanjih mladih, ki bodo na mednarodnih srečanjih oblikovali mladinski manifest. Manifest bo predstavljen tako na nacionalnih ravneh, kot tudi na evropski ravni, saj ga bo 20 predstavnikov mladih predstavilo v Evropskem parlamentu.

Projekt je sestavljen iz naslednjih aktivnosti:

  • Priprava pedagoške osnove in portala za e-demokracijo;
  • vsaj 4 nacionalne delavnice;
  • nacionalna konferenca, ki bo povezala mlade iz dveh držav partneric;
  • mednarodna konferenca na Dunaju
  • mednarona konferenca in izobražecanje za zagovorništvo v Bolonji;
  • mladinski manifest;
  • Študijski in zagovorniški obisk Bruslja ter okrogla miza v evropskem parlamentu.

Trajanje: december 2022 do november 2024

Partnerji: Sudwind (Avstrija), WeWorld (Italija), BRF (Poljska)

Projekt Moja revolucija 5.0 – sodelovanje, sofinancira evropska komisija – program EACEA. Vsebine, izražene v projektu so v izključni odgovorosti Focusa, društva za sonaraven razvoj, in pratnerjev projekta. 

Novice o projektu

My Resistance! My Democracy! in Bologna

La Dotta, La Grassa, La Rossa. When Bologna is called by its nicknames, especially “la rossa” (the red one) seems to make sense immediately. The right place for an international youth conference within My resistance - my democracy.

30. 11. 2023|

Moja revolucija 5.0: Mladi so pripravljeni sprejeti izzive

Na nacionalnem srečanju Moja revolucija - sodelovanje so mladi dokazali, da je njihova generacija pripravljena sprejeti izzive ter se aktivno vključiti v oblikovanje boljše prihodnosti za vse. Na mednarodni konferenci jeseni pa bodo na Dunaju skupaj z Italijani, Poljaki in Avstrijci razvijali evropski mladinski manifest.

11. 7. 2023|

Mlade vabimo k udeležbi v Moji revoluciji – sodelovanje

Moja revolucija je projekt, namenjen mladim, ki želijo soustvarjati boljšo Evropsko unijo. Udeleženci na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni spoznavajo delovanje Evropske unije, se učijo kritično in konstruktivno izražati mnenje ter bolje spoznajo proces oblikovanja manifestov in resolucij.

22. 3. 2023|

Moja revolucija 4.0 prispela na končno destinacijo – Evropski parlament

Mladi so v okviru Moje revolucije 4.0 po več srečanjih pripravili mladinski manifest, kamor so zapisali svoje želje in pričakovanja glede prihodnosti v Evropski uniji. Po šestih mesecih dela se je 7 članska delegacija iz Slovenije končno odpravila proti Bruslju, kjer so se ponovno srečali s prijatelji iz Avstrije, Italije in Poljske ter predali manifest v Evropskem parlamentu.

7. 9. 2022|

Moja revolucija 4.0 v Ljubljani: mednarodno srečanje mladih

V Ljubljani smo gostili 80 mladih udeležencev iz štirih držav (Avstrija, Italija, Poljska in Slovenija), ki že vrsto let tkejo globoke vezi, pomembna znanja in koristne veščine, s katerimi mladim odpirajo pot v svet kritičnega in konstruktivnega mnenja, solidarnosti in slišanosti.

21. 4. 2022|