Ljubljana, 8. 12. 2016 – Na konferenco Vključevanje primerov dobrih praks trajnostne mobilnosti v naše okolje, ki je potekala danes v Ljubljani, so nevladne organizacije Focus, CIPRA Slovenija in IPoP povabile predstavnike občin in organizacij, ki uspešno vodijo projekte in izvajajo ukrepe v skladu s sodobno prometno paradigmo. Namen dogodka je bil predstaviti te primere skoraj sto udeležencem, med katerimi je bilo največ predstavnikov občin in izdelovalcev celostnih prometnih strategij (CPS), ter načine, kako te prakse prenesti v njihovo okolje. Za to pa je potrebno v prihodnost usmerjeno celostno prometno načrtovanje, ki presega posamezen politični mandat.

Uradniki, ki na občinah in ministrstvih urejajo prometno problematiko, so v veliki meri že seznanjeni z ukrepi in načeli trajnostne mobilnosti, veliko jih spoznava njena načela preko celostnih prometnih strategij, a do političnih odločitev pogosto ne pride. Kdaj bomo sprejeli dejstvo, da je trajnostna mobilnost nujna, saj ne izključuje nobene skupine prebivalstva, zmanjšuje porabo energije in onesnaženost zraka ter s tem izboljšuje kakovost bivanja vseh nas?

Dr. Matej Ogrin, predsednik CIPRE Slovenija, pravi: »Ugotavljamo, da se problemov in težav, ki nam jih prinaša netrajnostno zasnovan prometni sistem v Sloveniji, odločevalci in politiki še vedno ne zavedajo. Res je, da dobre prakse izvajanja trajnostne mobilnosti že nekaj časa vstopajo v naš prostor in mnoge tudi spreminjajo vzorce mobilnosti na lokalni ravni, a pogrešam sistemski pristop države. Izraz ‘trajnostna mobilnost’ se sicer strašno dobro počuti v dokumentih lokalnih in državne prometne politike, a stanje duha pri izvajalcih oziroma njihovo zavedanje o pomembnosti trajnostne mobilnosti je danes komaj kaj boljše kot konec 80-ih let prejšnjega tisočletja. To postaja pomembna ovira pri doseganju boljše kakovosti življenja v Sloveniji, vse bolj pa bremeni tudi gospodarstvo.«

Marko Peterlin, direktor Inštituta za politike prostora, nadaljuje: »Eden največjih izzivov za pripravljavce in izvajalce novih občinskih prometnih strategij bo ozaveščanje prebivalcev in lokalnih odločevalcev o možnostih, ki so na voljo. Čeprav se lahko o ciljih razmeroma široko strinjamo, pa je pomanjkanje vsakdanjih praktičnih izkušenj s konkretnimi ukrepi trajnostne mobilnosti lahko resna ovira za njihovo širšo uporabo. S konferenco in zbornikom dobrih praks trajnostne mobilnosti v občinah smo želeli prispevati prav k temu. Mnogi izmed uspešnih ukrepov so že izvedeni tudi pri nas ali v naši bližini, a pogosto širši javnosti niso dobro poznani. Še posebej ohrabrujoče je, da je mnogo zgledovanja vrednih praks uresničenih prav v majhnih okoljih, v suburbanih naseljih, na podeželju ali v turističnih krajih, ki so za naše kraje še posebej primerne.«

Marjeta Benčina iz društva Focus pa zaključuje: »Glede na visok interes za dogodke, ki jih v zadnjem času organiziramo na področju mobilnosti, in glede na rdeče številke v okoljskih kazalcih menimo, da je ravno zdaj pravi trenutek za spremembe. Ne le v miselnosti, tudi v praksi!”

dr. Matej Ogrin, CIPRA Slovenija: O projektu Trajnostna mobilnost v praksi;

mag. Tanja Bolte, Ministrstvo za okolje in prostor: Trajnostna mobilnost v okoljskih in podnebnih ciljih;

Predstavitev primerov dobrih praks in omizje (moderatorka Iva Gruden):

mag. Bojan Žlender, Ministrstvo za infrastrukturo: Postopek integracije šolskih prevozov v JPP;

mag. Dušan Hočevar, direktor občinske uprave občine Grosuplje: Primer združevanja šolskih prevozov in LPP v Grosuplju;

Marko Zevnik, Zavod Sopotniki, direktor: Storitev prevoza na klic za starejše in mladi prostovoljci na Krasu;

Klemen Langus, občina Bohinj, Miro Kristan, Posoški razvojni center: Trajnostna mobilnost in turizem v Julijskih Alpah (Bohinj in Tolmin);

pogovor in razprava s predstavniki primerov dobrih praks

Plenarna razprava: Marko Peterlin, Inštitut za politike prostora: Priporočila za odločevalce: kaj lahko storijo občine in ministrstva?

Poročilo iz konference je na voljo tukaj.

Kontakti:

dr. Matej Ogrin, CIPRA Slovenija, društvo za varovanje Alp, [email protected], 041 612 604
Marko Peterlin, Inštitut za politike prostora, [email protected], 041 520 085
Marjeta Benčina, Focus, društvo za sonaraven razvoj, [email protected], 031 398 803

V okviru omenjenega projekta je nastal tudi krajši izobraževalno ozaveščevalni film, posnet na ekskurziji v italijansko mesto Bolzano na Južnem Tirolskem v Italiji, kamor so izvajalci projekta povabili predstavnike zainteresirane javnosti. Film je na voljo tukaj. Produkcija EnaBanda.

Projekt »Trajnostna mobilnost v praksi«, ki ga izvajajo Cipra Slovenija, Focus – društvo za sonaraven razvoj in Inštitut za politike prostora – IPoP, iz sredstev Sklada za podnebne spremembe financira Ministrstvo za okolje in prostor.