#DovoljZaVse dobri praksi: zadrugi, ki delujeta skrbno do okolja in podnebja (video)

Tradicionalno so zadruge v Sloveniji dejavne predvsem na področju kmetijstva, vendar v zadnjih letih vse bolj izstopajo iz tega polja in nadgrajujejo svoje klasične kmetijske dejavnosti. Pri tem zastopajo tako individualne potrebe članov kot skupne potrebe zadruge, mnoge med njimi …

Se vidimo v 2021!

Zoom voščilnica v Zoom letu.

Kaj pravzaprav pomeni ‘zoom’? PoVEČavo, pa tudi hitro premikanje.

Mi si želimo, da v novem letu VEČ pozornosti namenimo reševanju podnebne krize in ukrepanje pohitrimo. Zoomirajmo na najbolj problematične dele, bodimo pogumni in odločni sprejeti

Podnebni cilj EU: 55 % manj emisij do 2030 ne bo dovolj

Na zasedanju v Bruslja so se voditelji držav članic med drugim usklajevali o stališču Evropskega sveta do novega podnebnega cilja EU do 2030. Po dolgi razpravi so podprli predlog Evropske komisije, da bomo v EU do leta 2030 zmanjšali emisije …

Skladi EU morajo spodbujati opuščanje fosilnih goriv

Mehanizem za okrevanje in odpornost (RRF), Sklad za pravičen prehod (JTF) ter Evropski sklad za regionalni razvoj in Kohezijski sklad (ESRR/KS) skupaj obsegajo več kot 943 milijard evrov.[1]

Ta sredstva predstavljajo največjo naložbo v gospodarsko okrevanje EU, strukturne reforme …