CARE4CLIMATE

Objavljeno: 26. 9. 2019

LIFE IP CARE4CLIMATE je integralni projekt, ki bo s pomočjo ozaveščanja, izobraževanja in usposabljanja ključnih deležnikov, spodbudil izvajanje ukrepov, na podlagi izvedbe katerih bo Slovenija dosegla cilje zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 oziroma 2030.

Focus v okviru projekta izvaja oz. sodeluje pri izvajanju naslednjih aktivnosti:
– ozaveščanje o podnebnih spremembah in njihovih posledicah za Slovenijo ter spodbujanje dobrih praks zmanjševanja emisij toplogrednih plinov,
– podpora lokalnim skupnostim za prehod na nizkoogljično družbo – med drugim upravljamo spletno platformo za trajnostno upravljanje z viri skupnosti www.dovoljzavse.si,
– krepitev zmogljivosti za koncepte nizkoogljične družbe v visokošolskem izobraževanju, vključno z organizacijo Mednarodne poletne šole politične ekologije www.politicalecology-ljubljana.si,
– krepitev zmogljivosti javne uprave (nacionalnih in lokalnih organov) za prehod v nizkoogljično družbo in izvajanje participativnih procesov,
– nadgrajevanje lokalnih energetskih konceptov (LEK-ov).

Spletna stran projekta: www.care4climate.si in samo1planet.si

Trajanje projekta: januar 2019 – december 2026

Kontakt: [email protected]

Partnerji: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Fakulteta za gradbeništvo, prometno, inženirstvo in arhitekturo, Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Gozdarski inštitut Slovenije (GIS), EKO SKLAD, Slovenski okoljski javni sklad, ZUM, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU), Focus, društvo za sonaraven razvoj, Ministrstvo za naravne vire in prostor, Umanotera, Inštitut Jožef Stefan – Center za energetsko učinkovitost, Gradbeni inštitut ZRMK,  Inštitut za politike prostora (IPoP), Zavod za gradbeništvo Slovenije- ZAG

Projekt je sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi iz Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

Novice o projektu

Delavnica: Nadgradnja lokalnih energetskih konceptov

Vabimo vas na delavnico, ki bo potekala v četrtek, 25. 5. 2023, med 9. in 15. uro v Kulturni dvorani Luče. Namen delavnice je spodbuditi aktivno sodelovanje deležnikov pri nadgradnji metodologije za izdelavo lokalnih energetskih konceptov (LEK).

24. 5. 2023|

Za več okolju prijaznega prometa zaživel Center trajnostne mobilnosti Postojna

Občani Postojne bodo imeli še večjo spodbudo za premikanje na okolju prijazen način. To jim bo omogočil Center trajnostni mobilnosti Postojna (CTM Postojna). Vsebine, ki se bodo izvajale v CTM Postojna, so predlagali občani v okviru javnih razprav, ki jih je Občina Postojna organizirala s podporo okoljskih organizacij Focus in Umanotera v okviru programa podpore lokalnim skupnostnim pri projektu LIFE IP CARE4CLIMATE.

5. 4. 2023|

Sodelujte pri iskanju dobrih praks blaženja podnebnih sprememb

Ali v vaši organizaciji že izvajate aktivnosti, ki izvajajo dobre prakse na področju blaženja podnebnih sprememb? Poznate takšno organizacijo v svojem okolju? Menite, da dobra praksa ustvarja tudi druge gospodarske, okoljske in socialne koristi ter je zanimiva tudi za druge?

2. 4. 2023|
Go to Top