Focus, društvo za sonaraven razvoj je samostojna, nevladna, nepolitična in nepridobitna okoljska organizacija, ki deluje na področju podnebnih sprememb. S svojim delom in zgledom želimo pokazati, da je lahko vsak od nas okoljsko in družbeno odgovoren.

Svoje delo osredotočamo na teme:
– podnebje
– energija
– mobilnost
– globalna odgovornost in potrošnja
– odrast

V okviru teh tem organiziramo različne dogodke, izvajamo kampanje in praktično orientirane projekte, ozaveščamo javnost, spremljamo, analiziramo in se vključujemo v procese odločanja in oblikovanja politik, sodelujemo z različnimi deležniki in redno komuniciramo z mediji. Naše delo poteka tako na lokalni in nacionalni ravni, kot tudi na mednarodni ravni in ravni EU.

Statut društva Focus

Focus ima status nevladne organizacije na področju varstva okolja, ki deluje v javnem interesu (odločba).

 

Focus, društvo za sonaraven razvoj
Maurerjeva 7
1000 Ljubljana

Pisarna: Trubarjeva 50, 1000 Ljubljana

01 515 40 80

info@focus.si

IBAN: SI56 6100 0001 3699 851
Naziv banke: Delavska Hranilnica d.d., Miklošičeva 5, 1000 Ljubljana
Swift (BIC): HDELSI22