Dan Zemlje 2021 praznujemo z novo podobo Focusa in novo Zeleno turo po Ljubljani

Letošnji Svetovni dan Zemlje na Focusu obeležujemo še prav posebno in mladostno - z novo vizualno podobo Focusa, novo interakitvno zeleno turo po Ljubljani, ki so jo ustvarili mladi in spletno delavnico, na kateri bomo mladinskim organizacijam delili ideje in znanje o bolj trajnostnem delovanju. 

22. 4. 2021|Kategorije: Novice|Oznake: , , , |

Študija: Z zaprtjem TEŠ leta 2033 bi se zmanjšalo tudi število prezgodnjih smrti zaradi onesnaženega zraka

Na našo pobudo so v raziskovalnem centru CREA pripravili projekcije zdravstvenih učinkov alternativnih rokov zapiranja Termoelektrarne Šoštanj. V študiji ocenjujejo, da bi se, če bi prenehala delovati z letom 2033, izognili približno 290 smrtnim primerom in 700 milijonom evrov gospodarske škode.

15. 4. 2021|Kategorije: Novice, Pomembno|Oznake: , , , |

Vključevanje javnosti in stroke je nujno za zeleno okrevanje

Slovenski načrt za okrevanje in odpornost ne sme upoštevati samo interesov izbranih deležnikov, projekti morajo biti skladni s podnebnimi cilji EU, predvsem pa je potrebno omogočiti vključevanje javnosti in stroke. Slednje zagotavlja boljše razumevanje lokalnih potreb in prihodnjih izzivov ter preprečuje goljufije in nesmotrno porabo sredstev.

2. 4. 2021|Kategorije: Pomembno, Sporočila za javnost|Oznake: , , |

EU Cash Awards: Na stotine milijard evrov za “dobre”, “slabe” in “škodljive” ukrepe

Proračun EU skupaj s svežnjem za okrevanje znaša 1,8 bilijona evrov. Toda za kaj bo denar porabljen? V kampanji EU Cash Awards nevladne organizacije v mreži CAN Europe preverjamo načrte porabe držav članic in izpostavljamo »dobre«, »slabe« in »škodljive« prakse.

30. 3. 2021|Kategorije: Novice, Pomembno|Oznake: , , |

Poziv državam, da sredstva EU preusmerijo v podnebno nevtralnost

V Sloveniji so namesto investicij v ceste, plinsko infrastrukturo in okoljsko vprašljive energetske objekte, nujne naložbe v trajnosten, dostopen javni potniški promet, železniško infrastrukturo, obnovljive vire energije, s poudarkom na energetskih skupnostih in energetsko učinkovitost.

16. 7. 2020|Kategorije: Pomembno, Sporočila za javnost|Oznake: , , |

Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt – ambiciozna strategija ali ohranjanje statusa quo?

Pri določanju okvira za zeleno okrevanje Evrope bodo imeli ključno vlogo nacionalni podnebni energetski načrti, saj predstavljajo temelje za podnebno politiko ter usmeritev neposrednih naložb v naslednjih desetih letih. Ključna področja, kjer Focusovi predlogi niso bili ustrezno upoštevani in kjer je Slovenija premalo ambiciozna smo predstavili v pričujočem prispevku.

15. 6. 2020|Kategorije: Novice|Oznake: , , |

[Sporočilo za javnost] Nacionalne energetske in podnebne načrte je potrebno še izboljšati, da bodo skladni s Pariškim sporazumom

Za Slovenijo ključne priložnosti intenzivno vlaganje v železniško infrastrukturo, ukinitev subvencij fosilnim gorivom in njihovo preusmeritev v dejavnosti ključne za prehod v brezogljično družbo ter potencial energetskih skupnosti pri povečanju deleža obnovljivih virov energije.

2. 6. 2020|Kategorije: Pomembno, Sporočila za javnost|Oznake: , , |
Go to Top