Oživljanje zapuščene vasi v Grčiji

Oživljanje zapuščene vasi v Grčiji   Oživljanja zapuščene vasi po načelih trajnostnega razvoja (mednarodna izmenjava na grškem otoku Kefalonia) se je udeležil Jure Vetršek, ki je pripravil spodnje poročilo: Od 2. do 13/9-06 se je skupina petih fantov in deklet pod okriljem Fokusa udeležila mednarodnega projekta v odročni vasici Farsa na Kefaloniji v Grčiji. Projekt je sofinancirala Evropska unija, organiziran pa je bil pod okriljem AWISH-Hellas t.j. grška podružnica svetovnega inštituta za trajnostno človeštvo (A World Institute for a Sustainable Humanity) ki ima sedež v ZDA. Delno je potovanje sofinanciral tudi Fokus. Skupina, ki se je odpravila na pot, je [več ...]

9. 8. 2015|

Preprečevanje nastajanja odpadkov

Preprečevanje nastajanja odpadkov   Na voljo so poročilo in predstavitve za javne razprave Noben odpadek ni dober odpadek, ki je potekala 6. septembra med 16.30 in 19. uro v Državnem svetu RS. Evropska unija je v procesu priprave posebne tematske strategije na temo preprečevanja nastajanja odpadkov, države članice pa medtem izvajajo različne programe in dejavnosti na tem področju. Slovenski organizaciji Umanotera - Slovenska fundacija za trajnostni razvoj in Fokus društvo za sonaraven razvoj skupaj z madžarsko organizacijo Humusz izvajata projekt »Izboljšanje sistema preventive na področju ravnanja z odpadki - slovenska in madžarska praksa«, katerega glavni namen je vplivati na izvajanje [več ...]

3. 8. 2015|
Go to Top