Corporate accountability for human rights and the environment in Europe

The project aims to advocate for sustainable legislation and foster a culture of economic fairness in Slovenia. Our primary objective for 2024 is the transposition of the CSDDD legislation, a crucial step towards achieving a more sustainable and equitable economy. As active members of the economic justice steering group, we participate in regular meetings with ECCJ Working Groups and other coalitions. With the support of funding, we can intensify our efforts both nationally and internationally, advocating for ambitious legislation and shaping the discourse on economic justice. By partnering with Delavska svetovalnica, we can highlight cases of corporate abuse and [več ...]

14. 3. 2024|

Brez izkoriščanja

V zadnjem desetletju je otroško delo na globalni ravni poraslo za 14 %. Pridelava palmovega olja povzroča kar 1,4 % emisij toplogrednih plinov, palmovo olje pa se nahaja v polovici izdelkov v trgovinah v EU. V tekstilni industriji v pogosto nedostojnih pogojih dela med 40 do 60 milijonov ljudi, med njimi kar 80 % žensk, ki se srečujejo z dodatnimi oblikami diskriminacije. Vse to kljub prostovoljnim zavezam podjetij. Velik del kršitev človekovih pravic, negativni vplivi na okolje in podnebne spremembe se dogajajo v okviru globalnih dobavnih verig izdelkov, ki jih uporabljamo vsakodnevno v EU in torej tudi v Sloveniji. Problem moramo [več ...]

21. 4. 2023|

Odgovornost podjetij za človekove pravice in okolje

V okviru projekta bomo izvajali močno in strateško kampanjo, ki bo v skladu s temeljnimi načeli organizacije Friends of the Earth. Naš pristop bo vključeval dejavno vključevanje v teme ekonomske pravičnosti ter prihajajočo kampanjo o direktivi o skrbnem pregledu na področju človekovih pravic in okolja, znani tudi kot  CS3D (Corporate sustainability due diligence directive) ali direktiva o skrbnem pregledu glede trajnostnosti. Kampanja se začenja v začetku leta 2022, pri čemer bomo tesno sodelovali z drugimi ključnimi deležniki, vključno z Evropsko koalicijo za korporativno pravičnost (ECCJ) in drugimi koalicijami. V letu 2024 se bomo posvetili še spremljajočim zakonodajam, kot je [več ...]

21. 4. 2023|

Moja revolucija 5.0 – sodelovanje

V okviru projekta Moja revolucija 5.0 - sodelovanje se bo v letu 2023 in 2024 odvilo več delavnic in konferenc za mlade, mladi bodo razvili mladinski manifest in sodelovali na mladinskih aktivnostih na Dunaju in v Bolonji, potekalo bo več srečanj z odločevalci, okroglih miz, s posebnim poudarkom na mladih, ki niso zastopani v strukturah moči in katerih glas je vse prepogosto prezrt. Projekt se začne z delom z mladinskimi centri v štirih državah (Slovenija, Italija, Avstrija, Poljska). Delavnice se bodo začele s predstavitvijo različnih možnosti, ki jih imajo mladi za politično participacijo, od lokalnega do EU nivoja. Vzpostavili [več ...]

27. 2. 2023|

Uvožena deforestacija

OPIS in NAMEN Evropske institucije se usklajujejo o t.i. protideforestacijski uredbi (Uredbi o uvozu / izvozu nekaterih skupin proizvodov, povezanih s krčenjem in degradacijo gozdov). Podpora takšnemu zakonu je visoka, kar 8 od 10 Evropejcev podpira prepoved krčenja gozdov. Po uredbi bodo podjetja, ki uvažajo / izvažajo in prodajajo izdelke v Evropi, imela obvezo izvedbe postopka obvezne dolžne (potrebne) skrbnosti (Due Dilligence). Na trgu EU se bo lahko trgovalo le z surovinami in izdelki, za katere bodo uvozniki in trgovci dokazali, da njihova proizvodnja ne povzroča uničevanja gozdov. Trenutno potekajo tristranska pogajanja (med Evropsko komisijo, Evropskim parlamentom in Svetom [več ...]

27. 10. 2022|

OUR FOOD.OUR FUTURE – We are hungry for Justice

#GoEAThical: European youth advocate for sustainable food supply chains that respect migrant workers' rights and reduce climate change, hunger and poverty as key drivers of migration. Our food system has a major impact on climate change and the causes of migration (poverty, hunger, etc.). To ensure a sustainable change in the attitudes and behaviour of more than 30 million young Europeans, we will start by analysing food consumption, highlighting the global links between the issues and making it clear that we all have a leading role to play in promoting a fairer, more dignified and more inclusive world. One [več ...]

21. 10. 2022|

Moja revolucija 4.0 – refleksije za današnjo mladino

V okviru projekta se bo v letu 2021 in 2022 odvilo več delavnic in konferenc za mlade, mladi bodo razvili mladinski manifest, sodelovali bodo na lmadinskih aktivnostih in podnebni mobilizaciji na Dunaju in v Ljubljani, potekalo bo več srečanj z odločevalci, okroglih miz, s posebnim poudarkom na mladih, ki niso zastopani v strukturah moči in katerih glas je vse prepogosto prezrt. Projekt se začne z delom z mladinskimi centri v štirih državah (Slovenija, Italija, Avstrija, Poljska). Delavnice se bodo začele s predstavitvijo revolucionarnih gibanj mladih v preteklem stoletju pa vse do danes. Pogovor bo tekel tudi o procesih družbenih [več ...]

21. 4. 2022|

Evropske dobavne verige in deforestacija

Opis projekta: kampanja za zmanjšanje vpliva evropskih dobavnih verig na deforestacijo Jeseni 2021 naj bi Evropska komisija objavila predlog zakonodaje s ciljem omejevanja vpliva potrošnje v Evropi na krčenje gozdov po svetu. Javni interes je močan, kar je pokazal tudi odziv na javno posvetovanje Evropske Komisije. Kar 1.2 milijona ljudi je zahtevalo zakonodajo, ki nalaga podjetjem, ki prodajajo izdelke v Evropi, da izvajajo obvezno dolžno skrbnost in s tem zagotovijo, da njihovi izdelki ne povzročajo uničevanje gozdov. Zelo verjetno je, da bomo zakonodajo dobili. V naslednjem letu pa imamo priložnost, da zagotovimo, da bo zakonodaja ambiciozna in pokriva tudi [več ...]

27. 7. 2021|

Our Food. Our Future

#GoEAThical: Evropska mladina se zavzema za trajnostne verige preskrbe s hrano, ki spoštujejo pravice delavcev migrantov in zmanjšujejo podnebne spremembe, lakoto in revščino kot ključne gonilne sile migracij. Naš prehrambeni sistem močno vpliva na podnebne spremembe in vzroke migracij (revščina, lakota itd.). Da bi zagotovili trajnostno spremembo odnosa in vedenja več kot 30 milijonov mladih Evropejcev, bomo najprej začeli z analizo potrošnje hrane ter poudarili globalne povezave med vprašanji in jasno pokazali, da imamo vsi vodilno vlogo pri spodbujanju do pravičnejšega, bolj dostojanstvenega in bolj vključujočega sveta. Naši cilji Eden glavnih ciljev projekta Our Food. Our Future - We [več ...]

22. 10. 2020|

Obleka naredi človeka

Obleka naredi človeka: Slovenija z manj odpadnih oblačil Cilji projekta: Preko raziskave pridobiti čim bolj natančne podatke o stanju na področju oblačil v Sloveniji. Skušali bomo ugotoviti  koliko oblačil pride v Slovenijo in kaj se z njimi zgodi. Zanima nas kako dolgo življenjsko dobo imajo in koliko jih vsako leto konča kot odpadek. Z ozaveščevalnimi aktivnostmi želimo doseči še večjo ozaveščenost potrošnikov o problematiki oblačil z vidika prekomerne potrošnje ter oblačilnih odpadkov. To pa z namenom, da bi začeli spreminjati svoje navade - spreminjanje iz potrošnikov v uporabnike - in spodbujanje k aktivnemu državljanstvu. Preko zagovorniških aktivnosti želimo odločevalcem predstaviti [več ...]

4. 9. 2020|

Moja revolucija 3.0 – refleksije za današnjo mladino

V okviru projekta se bo v letu 2019 odvilo več delavnic in konferenc za mlade, razvili bodo mladinski manifest, oblikovanje revolucionarne ture, več srečanj z odločevalci, okroglih miz, s posebnim poudarkom na mladih, ki niso zastopani v strukturah moči. Projekt se začne z delom z mladinskimi centri v štirih državah. Delavnice se bodo začele s predstavitvijo revolucionarnih gibanj mladih v preteklem stoletju pa vse do danes. Pogovor bo tekel tudi o revolucijah, ki so se odvijale po svetu (arabska pomlad in podobno). Ob tem se bomo osredotočali na zahteve, ki so jih imeli mladi v revolucionarnih gibanjih. Oblikovali bomo revolucionarne [več ...]

19. 2. 2020|

Future of Europe 1

Cilj projekta je spodbujanje aktivnega državljanstva in udeležbe na volitvah v Evropski parlament spomladi 2019 in promocija trajnostne vizije Evrope skozi Manifest za trajnostno Evropo ter promocijo novih razumevanj razvoja, kot je odrast, med mladimi in širšo javnostjo. Aktivnosti obsegajo: spletne aktivnosti in spletna razprava preko družbenih medijev in kratkih filmčkov, serija razprav s predstavitvijo slovenskega prevoda knjige Odrast: besednjak za novo dobo, kuharski natečaj PraviLNO pečeno (Baking Europe) ter Fair trade piknik. V okviru projekta smo sodelovali z Umanotero. Projekt sofinancira Friends of the Earth Europe Trajanje: februar 2019 – maj 2019 Kontakt: [email protected]

22. 10. 2019|

Moja revolucija: 1968 – refleksije za današnjo mladino

V okviru projekta se bo v letu 2019 odvilo več delavnic in konferenc za mlade, razvili bodo mladinski manifest, oblikovanje revolucionarne ture, več srečanj z odločevalci, okroglih miz, s posebnim poudarkom na mladih, ki niso zastopani v strukturah moči. Projekt se začne z delom z mladinskimi centri v štirih državah. Delavnice se bodo začele s predstavitvijo dogajanja v letu 1968. Pogovor bo tekel tudi o kasnejših revolucijah, ki so se odvijale drugod (arabska pomlad in podobno). Ob tem se bomo osredotočali na zahteve, ki so jih imeli mladi v revolucionarnih gibanjih. Oblikovali bomo revolucionarne ture po Bolonji, Dunaju, Krakovu in [več ...]

25. 2. 2019|

Slovenski glas za finančno pravičnost

Trenutno svetovni finančni sistem povečuje neenakost, pogosto ne ustvarja dostojnih delovnih mest, ogroža človekove pravice, uničuje okolje in ustvarja dolžniške krize. Eden od virov vseh teh težav je to, da finančne institucije ne poslujejo v interesu večine ljudi po vsem svetu. Zato potrebujemo finančni sistem, ki deluje za vse in je demokratično nadzorovan. Edini način za preusmeritev te situacije je dati ljudem večjo moč. Z obveščanjem, povezovanjem in krepitvijo aktivnega gibanja ljudi pomagamo uravnotežiti moč. Cilj projekta 'Slovenski glas za finančno pravičnost' je prispevati k uresničevanju Ciljev trajnostnega razvoja (SDGs) z ozaveščanjem, gradnjo zmogljivosti slovenske civilne družbe in mobilizacijo slovenskih [več ...]

29. 5. 2018|

Moja revolucija: 1917/18 – Refleksije za današnjo mladino

Pomembni utrinki projekta: Predaja mladinskega manifesta v evropskem parlamentu Ugotovitve iz okrogle mize z mladinskimi delavci Izdelki mladih: Video: Dobre novice iz sveta Video: Moja revolucija Gledališka predstava Moja revolucija. Strip Spola nista samo dva. Strip o okolju. Strip Dva svetova? Projekt se je zaključil februarja 2019. V okviru projekta se bo v letu 2018 odvilo več delavnic in konferenc za mlade, razvili bodo mladinski manifest, več srečanj z odločevalci, okroglih miz, s posebnim poudarkom na mladih, ki niso zastopani v strukturah moči. Projekt se začne z delom z mladinskimi centri v štirih državah. Delavnice se bodo začele s predstavitvijo dogajanja v letih 1917/18 (revolucije v [več ...]

4. 1. 2018|

Financiranje za razvoj

Vseevropska kampanja za usklajenost evropskih investicij v državah v razvoju z evropskimi in globalnimi razvojnimi cilji Focus je v letu 2015 pričel z izvajanjem projekta Financiranje za razvoj. Projekt želi prebivalke in prebivalce EU spodbuditi k delovanju in odpirati razpravo z odločevalci, da bi tako zagotovili usklajenost evropskih zasebnih in javnih investicij v državah v razvoju z evropskimi in svetovnimi cilji za izkoreninjenje revščine, trajnosten razvoj, podnebno ukrepanje in spoštovanje človekovih pravic.   Prispevke o projektu Financiranje za razvoj si lahko ogledate tukaj: [av_button label='Financiranje za razvoj' link='manually,http://focus.si/tag/financiranje-za-razvoj/' link_target='' size='large' position='left' icon_select='yes' icon='ue832' font='entypo-fontello' color='silver' custom_bg='#444444' custom_font='#ffffff']   Specifični cilji [več ...]

18. 12. 2017|

Supply Cha!nge

Spletna stran: supplychainge.org Skupina 29 nevladnih organizacij iz Evrope in globalnega Juga smo z januarjem 2015 začela izvajati projekt Supply Cha!nge – za pravične trgovske verige. S skupnimi močmi si prizadevamo najti rešitve za naraščajoče onesnaženje okolja in slabe delovne razmere vzdolž globalne oskrbovalne verige prehrambenih izdelkov lastnih trgovskih znamk v evropskih supermarketih.   Prispevke o projektu Supply Cha!nge si lahko ogledate tukaj: [av_button label='Supply Chainge' link='manually,http://focus.si/tag/supply-chainge/' link_target='' size='large' position='left' icon_select='yes' icon='ue832' font='entypo-fontello' color='silver' custom_bg='#444444' custom_font='#ffffff']   Začetek: Januar 2015 Zaključek: December 2017 Kontakt: [email protected] Sofinancirano s strani Evropske komisije in ministrstva RS za zunanje zadeve. Vsebina spletne strani je v [več ...]

17. 12. 2017|

Mladi za boljše okolje

Mladi za boljše okolje: Sinergija spoznanj o okolju med akademsko in lokalno skupnostjo Projekt izhaja iz spoznanja, da obstaja pomanjkanje prenosa znanj o okoljskih družboslovnih tematikah med akademsko sfero in drugimi, lokalnimi akterji, kot so civilna družba, lokalni in državni odločevalci, idr. Po eni strani se pri strateških in političnih odločitvah raznih deležnikov ne upošteva dovolj okoljskih vidikov in spoznanj, ki izhajajo iz akademske sfere, po drugi strani pa se premalo lokalnih (okoljskih) problemov ter poskusov za njihovo reševanje raziskuje na akademski ravni, torej na Univerzi v Ljubljani in njenih članicah, ki bi lahko z ustreznim in relevantnim znanjem pridodale [več ...]

31. 7. 2017|

Sadje naj bo pravično!

Spletna stran: www.makefruitfair.org   Prispevke o projektu Sadje naj bo pravično! si lahko ogledate tukaj: [av_button label='Sadje naj bo pravično!' link='post_tag,88' link_target='' size='large' position='left' icon_select='yes' icon='ue832' font='entypo-fontello' color='silver' custom_bg='#444444' custom_font='#ffffff']   Začetek: marec 2016 Zaključek: avgust 2017 Kontakt: [email protected]   Partnerji: Zakaj kampanja o tropskem sadju? Devetnajst organizacij s celega sveta se je združilo v kampanji Sadje naj bo pravično! Evropske nevladne organizacije tesno sodelujejo z organizacijami malih kmetovalcev in sindikati delavcev na plantažah v Afriki, Latinski Ameriki in na Karibih, da bi skupaj izboljšali življenjske in delovne pogoje za stotine delavcev, ki pridelujejo, obirajo in pakirajo tropsko sadje, ki ga lahko [več ...]

8. 4. 2016|

Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri

Pridruži se nam: Aktualno   Pripravljena so bila Priporočila za izboljšanje sistemskega okolja za skupnostne projekte Izšel je Priročnik za vzpostavitev stanovanjske zadruge (januar 2019) Sporočilo za javnost: Kakšen turizem si želimo v občini Žalec? (januar 2019) Izšel je zimski novičnik o skupnostnem upravljanju z življenjskimi viri. (december 2018) 3. nacionalna konferenca: Načela ustvarjalne skupnosti v praksi (14. 11. 2018, Ljubljana) * Predstavitve govorcev: Michel Bauwens, praktik in raziskovalec skupnostne ekonomije in družbe v P2P Foundation (ppt) (zvočni posnetek predavanja) Ivan Zoković, Zelena energetska zadruga (ppt) (zvočni posnetek predavanja) Maša Hawlina, Stanovanjska zadruga Zadrugator (ppt) (zvočni posnetek predavanja) Marko Pretner, Razvojna zadruga Soča-Trenta (ppt) (zvočni posnetek predavanja) [več ...]

7. 4. 2016|

Zagovorniki okolja

Spletna stran projekta: http://zagovorniki-okolja.si/   Projekt je namenjen reševanju problema pomanjkanja kapacitet za učinkovito pravno varstvo okolja v podporo okoljskim nevladnim organizacijam. Razkropljenost in razpršeno znanje pravnikov ter drugih strokovnjakov bomo povezali v optimalno celoto – mrežo, preko katere se bo po vseh merilih bistveno povečala kapaciteta za pravno podporo varstvu okolja v javnem interesu. To bo prispevalo k širšemu pravnemu varstvu v konkretnih primerih, večjemu vlaganju pravnih sredstev okoljskih NVO in civilnih iniciativ, strokovno bolj kompetentnemu in učinkovitejšemu sodelovanju javnosti pri sprejemanju okoljskih odločitev in predpisov ter strokovno in dejansko utemeljenim zakonodajnim aktivnostim.   Financirano s strani programa Norway Grants [več ...]

13. 9. 2015|

EJOLT

Spletna stran projekta: http://www.ejolt.org/   Projekt združuje znanstvenike, aktivistične organizacije, možganske truste, oblikovalce pravil s področja okoljske zakonodaje, zdravja okolja, politične ekologije in ekološke ekonomije k razpravi o vprašanjih, povezanih z ekološko porazdelitvijo in okoljsko pravičnostjo. Osnovni koncepti so ekološki dolgovi (ali okoljske obveznosti) in ekološko neenake izmenjave. Osredotočamo se na uporabo teh konceptov v znanosti in v okoljskem aktivizmu in oblikovanja pravil. Focus je eden od 23 partnerjev.     Financiran s strani programa FP7   Začetek: Marec 2011 Zaključek: Marec 2015 Kontakt: [email protected]   Partnerji: Acción Ecológica – OCMAL, Španija: http://www.ocmal.org Bogazici University (BOG), Turkey: http://www.boun.edu.tr/tr-TR/Content/Default.aspx Business and [več ...]

11. 9. 2015|

CEE partnerstvo

Projekt CEE partnerstvo za opolnomočenje gibanj civilne družbe: k aktivni civilni družbi skozi učenje in vajo je imel namen zbližati nevladne organizacije, ki so dejavne na področju varstva okolja ter podnebne in energetske politike v Evropski uniji. Cilj je bil izmenjati najboljše prakse in znanja v zvezi s problematiko podnebnih sprememb in vprašanj učinkovite politike in varstva okolja v EU.     Financirano s strani programa Grundtvig.   Začetek: Avgust 2012 Zaključek: Januar 2014 Kontakt: [email protected]   Partnerji: Frank Bold Society (Služba za okoljsko pravo), Republika Češka: http://frankbold.org/ Ekološko društvo EKO-UNIA, Poljska: http://www.eko-unia.org.pl/ekounia/ Prijatelji Zemlje - Center za javno okoljsko pravo, [več ...]

6. 9. 2015|

Izobraževanje o trajnostnem razvoju

Projekt ESdPI - Education for Sustainable Development Partnership Initiative (Partnerska iniciativa za izobraževanje o trajnostnem razvoju) je razvil močno regionalno partnerstvo med izobraževalnimi in okoljskimi civilnodružbenimi organizacijami in jih vzpodbudil k sprožitvi, vzdrževanju in naslavljanju javnih oblasti in lokalnih podjetij k izobraževalnim dejavnostim v zvezi z okoljskimi vidiki pravnega reda EU in skupnih politik EU ter ukrepanja na področju podnebnih sprememb. Akcije so bile locirane v Sloveniji, na Hrvaškem, v Bosni, Kosovu, Makedoniji, Estoniji, Romuniji in Gruziji. Gradiva: Nacionalno poročilo o vključenosti vsebin trajnostnega razvoja v slovenski šolski sistem     Financirano s strani programa IPA   Začetek: December 2010 Zaključek: November 2012 [več ...]

3. 9. 2015|

LESSON

Splošni cilj projekta LESSON Local Energy Sustainability for Schools and Our Neighbourhood (Lokalna trajnostna energija za šole in našo skupnost) je stimulacija izobraževalnih ustanov k poučevanju o trajnostnih energetskih konceptih in praksah ter istočasno implementirati URE in OVE načrte, ki predstavljajo pozitiven zgled njihovim študentom in drugim šolam, oblastem in lokalnim skupnostim ter jih vzpodbuja da postanejo aktivni pobudniki za trajnostno uporabo energije v družbi.   Financirano s strani Ministrstva za zunanje zadeve   Začetek: April 2010 Zaključek: September 2011 Kontakt: [email protected]   Partnerji: Focus, društvo za sonaraven razvoj: http://focus.si/ CEETZ, Bosnia Proaktiva, Macedonia Ecoclub, Ukraine: http://ecoclubrivne.org/ Society for Sustainable [več ...]

2. 9. 2015|
Go to Top