Le kje je Slovenija?

RES League je evropska mreža za pozitivno tekmovanje v rabi obnovljivih virov energije. Le kje je Slovenija?

http://www.res-league.eu/

21. 5. 2009|Kategorije: Sramotilni steber|

Zaradi nezadostnih sredstev za ukrepe učinkovite rabe energije v rebalansu proračuna za leto 2009 na steber postavljamo vlado RS in parlamentarni odbor za okolje in prostor

Po pregledu predloga rebalansa državnega proračuna za leto 2009, ki ga je vlada sprejela 26. februarja 2009, smo ugotovili, da v predlogu niso zagotovljena zadostna sredstva za ukrepe učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije. Še več, v prvotnem proračunu načrtovana in nezadostna sredstva so v predlogu rebalansa prepolovljena. O predlogu je 18. marca razpravljal tudi odbor Državnega zbora za okolje in prostor, ki je bil očitno mnenja, da je učinkoviti rabi energije v rebalansu namenjenega preveč denarja in je tako ta sredstva z izglasovanjem amandmaja oklestil še za dodatnih 700.000 evrov.

24. 3. 2009|Kategorije: Sramotilni steber|

Tokrat na sramotilnem stebru izpostavljamo ministrstvo za okolje in prostor ter ministrstvo za finance zaradi njunega neodgovornega obnašanja do reševanja podnebne krize.

V Focus društvu za sonaraven razvoj smo zgroženi nad predlogom stališč Slovenije do globalnega podnebnega dogovora, ki se bo sprejemal letos decembra v Kopenhagnu. Iz stališč je jasno razbrati le skrb Slovenije za lastne interese in zanikanje odgovornosti pri soustvarjanju podnebnega problema.

Da razložimo…

25. 2. 2009|Kategorije: Sramotilni steber|

Na steber postavljamo Ministrstvo za okolje in prostor, ker se ne zna držati svojih lastnih rokov.

Focus je 6. oktobra 2008 vložil vlogo za pridobitev statusa delovanja v javnem interesu na Ministrstvo za okolje in prostor. Gre za dokaj zapleten pravilnik, kakšne vse pogoje mora izpolnjevati društvo, da sploh lahko deluje v javnem interesu. Ministrstvo je imelo uradno 30 dni časa, da vlogo razreši. Kljub večkratnem opozarjanju na nerazrešeno vlogo, po štirih mesecih čakanja do sedaj odgovora ministrstva še nismo dobili.Če smo že podvrženi temu, da moramo skozi izpolnjevanje številnih kriterijev dokazovati, da delujemo v javnem interesu, bi bilo zelo prijazno, če bi se vsaj ministrstvo držalo svojih lastnih rokov!****Na sramotilnem stebru želimo izpostaviti posameznike, podjetja, institucije [več ...]

23. 2. 2009|Kategorije: Sramotilni steber|

Focusu je prišlo na uho, da v okviru ukrepov za spopadanje s finančno krizo slovenska vlada razmišlja o ukinitvi sredstev za ukrepe učinkovite rabe energije.

V Focusu smo zgroženi! Ukrepi učinkovite rabe energije bi morali biti v času gospodarske krize postavljeni na prioritetno mesto, saj pomenijo zmanjšanje stroškov za energijo, ki blaži posledice krize za socialno šibke v primeru gospodinjstev, v gospodarstvu pa s tem povečuje konkurenčnost podjetij. Večje vlaganje v ukrepe učinkovite rabe energije bi ustvarilo tudi številna nova delovna mesta, ki so prav gotovo zaželena. O učinku teh ukrepov na doseganje podnebnih ciljev verjetno ni treba posebej razpravljati...

22. 1. 2009|Kategorije: Sramotilni steber|

Focusu je prišlo na uho, da v okviru ukrepov za spopadanje s finančno krizo slovenska vlada razmišlja o ukinitvi sredstev za ukrepe učinkovite rabe energije.

22. 1. 2009|Kategorije: Sramotilni steber|

Prva novoletna čestitka in pohvala Focusovega dela v letu 2008

Avtor pohvale: g. Stane Uranič

Društvo ali ste že izračunali koliko toplotnih plinov spuščajo vaše riti v
ozračje.Malo omejite vaše nakladanje o ekologiji ,ker stem ste si priskrbeli
svoj finančni vir ,mani, mani ,mani. Eno leto nakladate, da je suša, drugo
leto pa je povodenj ,a vi še vedno govorite o suši. Pojdite malo ven od
računalnikov in spleta ,saj samo tam brskate za podatki, ki bi vam koristili
za vaše nakladanje. Delajte kaj konkretnega KRAMP V ROKE, če ga sploh znate
držati, pa zakaj ,ko pa je lažje sedeti piti kavico in nakladati zavajati
ljudi kaj lahko naredi človeštvo za naravo. Lepa služba, koliko pa kaj
zaslužite, kar smilite se mi, ker boste celo živlenje ujeti v ta nesmisel.

16. 12. 2008|Kategorije: Sramotilni steber|

Na stebru izpostavljamo Združenje delodajalcev Slovenije, ker podpira brezplačno delitev emisijskih kuponov

Združenje delodajalcev Slovenija poziva slovensko vlado, da podpre nemško stališče o novem predlogu za trgovanje z emisijami. S tem nasprotuje prodaji emisijskih kuponov za industrijo na dražbi, kar je z okoljskega vidika nedopustno stališče.  

Industrija, ki je od leta 2005 podvržena evropskemu sistemu trgovanja z emisijami, je prehodno obdobje sistema (med leti 2005 in 2012) izkoristila za pridobivanje brezplačnih emisijskih kuponov, ki pa jih je kljub temu 'prevedla' v stroške za končne uporabnike in tako ustvarila izjemne dobičke. Sedaj Evropska komisija predlaga, da podjetja tudi v resnici začno plačevati za stroške, ki so jih že v večini naprtila uporabnikom. Le skozi dražbo emisijskih kuponov se bo načelo 'onesnaževalec plača' uveljavilo tudi v praksi in pomenilo motivacijo za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.

Združenje delodajalcev Slovenije, podobno kot tudi vlade nekaterih držav članic EU, izkoriščajo trenutno finančno krizo, da si zagotovijo nadaljnji brezplačen dostop do emisijskih kuponov. Ker podnebne spremembe zaradi finančne krize ne bodo izginile, je takšno ravnanje nedopustno.

Vlado še enkrat pozivamo, da vztraja pri stališču, ki ga je v pogovorih zastopala do sedaj, t.j. pri zahtevi po popolni dražbi po letu 2012, skrb industrije o selitvi oz. t.i. carbon leakage, pa naslovi skozi zeleno javnofinančno reformo.  

»Na sramotilnem stebru želimo izpostaviti posameznike, podjetja, institucije ali organizacije, ki s svojim delovanjem na kakršen koli način škodujejo okolju. S tem ne želimo žaliti nikogar; želimo le spodbuditi k okolju in družbi bolj odgovornemu ravnanju!«

20. 10. 2008|Kategorije: Sramotilni steber|

Tokrat na stebru izpostavljamo Boruta Pahorja, ker podpira gradnjo drugega bloka NEK

Najverjetnejši bodoči mandatar nove vlade Borut Pahor je v razpravah o koalicijski pogodbi že nekajkrat posredno nakazal, da v stranki menijo, da Slovenija potrebuje drugi blok jedrske elektrarne v Krškem. Pojavile so se tudi govorice, da bo potreba po drugem bloku jedrske elektrarne zapisana v koalicijski pogodbi.Focus je nad temi informacijami ogorčen. Jedrska energija namreč odpira več problemov, kot jih rešuje: je tvegana in ekonomsko neupravičena naložba, ni rešitev za podnebni problem, vprašanje jedrskih odpadkov še vedno ni rešeno, neodgovorno bi bilo zanemariti možnosti jedrskih nesreč itn. Še najbolj pa bi najverjetnejšega novega predsednika vlade moralo zanimati javno mnenje – [več ...]

8. 10. 2008|Kategorije: Sramotilni steber|

Na stebru izpostavljamo neprimeren odnos ministrstva za okolje in prostor do nevladnih organizacij

Neprimeren odnos ministrstva za okolje in prostor do nevladnih organizacijTokrat želimo na stebru izpostaviti ministrstvo za okolje in prostor, in še posebej ministra Podobnika in sicer zaradi njegovega neprimernega odnosa do evropskih mrežnih nevladnih organizacij. Slovenske okoljske nevladne organizacije smo na slab odnos z ministrstvom pravzaprav že navajene, šokantna pa je bila ugotovitev, da so prav takega odnosa deležne tudi evropske mrežne NVO.Pred okoljskim svetom predsedujoča država EU tradicionalno organizira srečanje z bruseljskimi nevladnimi organizaciji, na katerem imajo le-te priložnost predstaviti svoja stališča do aktualnih tem, ki se obravnavajo na svetu ter se iz oči v oči soočiti z okoljskimi [več ...]

10. 3. 2008|Kategorije: Sramotilni steber|

Zaradi zavajočih trditev v javnosti na stebru tokrat izpostavljamo Termoelektrarno Šoštanj

Termoelektrarna Šoštanj je skupaj s še 49 drugimi projekti pristala na zemljevidu okolju in družbi škodljivih projektov, ki jih s pomočjo davkoplačevalskega denarja podpira EU. Za izgradnjo novega bloka 6 (600 MW) je elektrarna v letu 2007 dobila 350 milijonov EUR vredno posojilo s strani Evropske investicijske banke. Res je, da bo TEŠ s pomočjo tega bloka proizvajala elektriko z manj emisijami CO2, vendar pa ni res, da bo projekt vodil v absolutno zmanjšanje emisij. Predstavniki TEŠ trdijo, da bo prišlo do zmanjšanja onesnaženja ob povečani proizvodnji elektrike. Čeprav bodo v novem bloku emisije na kWh res manjše za 28 %, [več ...]

3. 3. 2008|Kategorije: Sramotilni steber|

Na stebru tokrat izpostavljamo ministra za gospodarstvo mag. Andreja Vizjaka

Učna ura za ministra Vizjaka Na javni razpravi o evropski energetski politiki z evropskim komisarjem Piebalgsom, ki je potekala 9. marca 2007 v Cankarjevem domu, je bilo iz nagovora ministra za gospodarstvo, pristojnega za energetiko, jasno razvidno, da enači pojma zagotovljen odkup in feed-in tarifa. Ker smo mnenja, da če že kdo, potem bi moral vsaj minister, pristojen za energetiko, ločiti med zagotovljenim odkupom in feed-in tarifo, mu na tem mestu podajamo definicijo pojma: Zagotovljena odkupna cena oziroma t.i. feed-in tarifa (angl. feed-in tariff) je cena na enoto električne energije, ki jo mora upravljalec omrežja plačati za električno energijo iz [več ...]

12. 3. 2007|Kategorije: Sramotilni steber|

Na stebru izpostavljamo poslanca Jožefa Jerovška

Na seji DZ RS, dne 31.01.2007, je v razpravi ob sprejemanju zakona o Fitofarmacevtskih sredstvih, poslanec Slovenske demokratske stranke g. Jožef Jerovšek označil okoljevarstvenike in posredno s tem vse ljudi, katerim ni vseeno kaj in kako se dela z naravo, z eko fundamentalisti oz. zelenimi fundamentalisti, ter nas primerjal z islamskimi fundamentalisti!Med drugim je omenil tudi, da okoljevarstveniki izrabljajo občutljivost slovenskih ljudi do okoljskih vprašanj, »zganjajo nezaslišan halo efekt«, medtem ko »nimajo realnih pogledov na življenje in stanje stvari«.Povedal je, da sam prihaja s kmetov ter da zato ve, da v tem trenutku prepoved fitofarmacevtskih sredstev ni rešitev. Pozval je [več ...]

2. 2. 2007|Kategorije: Sramotilni steber|

Trenutno na stebru izpostavljamo LPP.

Tokom tedna mobilnosti 2006 (16. - 22. september 2006) je Fokus LPP posodil štiri plakate svoje podnebne razstave. Plakatov nam po koncu akcije niso vrnili in tudi številni pozivi, da naj nam omogočijo vsaj ponatis plakatov, so do sedaj naleteli na gluha ušesa. Edini odgovor, ki smo ga dobili, je, da oni plakatov ne najdejo in da smo si sami krivi, ker smo jih izgubili. Ker je vrednost izgubljenih plakatov okvirno 400 EUR, jih Fokus ne more ponatisniti.
Glede na to, da Fokus skozi številne akcije promovira rabo javnega potniškega prometa med ljudmi ter tako posredno tudi promovira LPP, bi pričakovali, da bo podjetju v interesu, da lahko Fokusova podnebna razstava kroži med ljudmi. Žal tega v LPP očitno ne razumejo.

30. 1. 2007|Kategorije: Sramotilni steber|

Zaradi nasprotovanja ratifikaciji Prometnega protokola Alpske konvencije na stebru izpostavljamo ministrstvo za promet

Trenutno na stebru izpostavljamo ministrstvo za promet, ker smo bili iz krogov blizu avstrijskega predsedstva neuradno obveščeni, da naj bi predstavniki Slovenije na pripravljalnih sestankih za Svet prometnih ministrov podprli stališče odhajajoče italijanske vlade, ki je nasprotovala ratifikaciji Prometnega protokola Alpske konvencije tako v Italiji kot v EU.

7. 6. 2006|Kategorije: Sramotilni steber|

in Romano Jordan Cizelj

Slovensko evro-poslanko iz vrst SDS, Romano Jordan Cizelj, postavljamo na sramotilni steber zato, ker je podpisala deklaracijo o rabi jedrske energije za boj proti spreminjanju podnebja. Po navajanju Environment Daily (1966, 20/10/05), deklaracija pravi, da mora jedrska energija igrati vse večjo vlogo v svetovnem boju proti spreminjanju podnebja in ostati steber za načrtovanje energetske in okoljske politike EU.

21. 10. 2005|Kategorije: Sramotilni steber|

Trenutno na stebru izpostavljamo slovensko vlado

Trenutno na stebru izpostavljamo slovensko vlado, ker ne ve, kaj je to trajnostni razvoj. Po besedah ministra Vizjaka, sta cilj reform v Sloveniji kakovost življenja in trajnostni razvoj (glej naslovnico Dela, 8.10.2005). 'Če želimo zvišati standard in izboljšati kakovost življenja ter ohraniti socialno državo, moramo povečati gospodarsko rast', pravi minister.

10. 10. 2005|Kategorije: Sramotilni steber|
Go to Top