Poziv državam, da sredstva EU preusmerijo v podnebno nevtralnost

V Sloveniji so namesto investicij v ceste, plinsko infrastrukturo in okoljsko vprašljive energetske objekte, nujne naložbe v trajnosten, dostopen javni potniški promet, železniško infrastrukturo, obnovljive vire energije, s poudarkom na energetskih skupnostih in energetsko učinkovitost.

16. 7. 2020|Kategorije: Pomembno, Sporočila za javnost|Oznake: , , |

Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt – ambiciozna strategija ali ohranjanje statusa quo?

Pri določanju okvira za zeleno okrevanje Evrope bodo imeli ključno vlogo nacionalni podnebni energetski načrti, saj predstavljajo temelje za podnebno politiko ter usmeritev neposrednih naložb v naslednjih desetih letih. Ključna področja, kjer Focusovi predlogi niso bili ustrezno upoštevani in kjer je Slovenija premalo ambiciozna smo predstavili v pričujočem prispevku.

15. 6. 2020|Kategorije: Novice|Oznake: , , |

[Sporočilo za javnost] Nacionalne energetske in podnebne načrte je potrebno še izboljšati, da bodo skladni s Pariškim sporazumom

Za Slovenijo ključne priložnosti intenzivno vlaganje v železniško infrastrukturo, ukinitev subvencij fosilnim gorivom in njihovo preusmeritev v dejavnosti ključne za prehod v brezogljično družbo ter potencial energetskih skupnosti pri povečanju deleža obnovljivih virov energije.

2. 6. 2020|Kategorije: Pomembno, Sporočila za javnost|Oznake: , , |

Oblikovanje podnebnega zakona v skladu s Pariškim sporazumom

Kot prispevek k razpravi o pomembnosti pravnega okvirja za izvajanje ciljev podnebne politike v Focusu, društvu za sonaraven razvoj, pripravljamo serijo webinarjev. Na njih bodo različni tuji strokovnjaki in raziskovalci predstavljali pomen ter vlogo dobre podnebne zakonodaje, pomembne izkušnje iz obstoječih evropskih podnebnih zakonov ter elemente, ki jih pri snovanju nove zakonodaje ne smemo spregledati.

11. 2. 2020|Kategorije: Novice|Oznake: , |

[Sporočilo za javnost] Lokalne skupnosti v času podnebnih sprememb

»Blaženje podnebnih sprememb lokalnim skupnostim prinaša mnogotere priložnosti. Zmanjšanje pritiskov na okolje je pomembno, nič manj pa vključenost in povezanost ljudi ter priložnosti za lokalno ekonomijo«, so se strinjali udeleženci današnje konference Dovolj za vse: Lokalne skupnosti v času podnebnih sprememb, ki sta jo organizirala Umanotera in društvo Focus v okviru projekta LIFE CARE4CLIMATE.

17. 10. 2019|Kategorije: Pomembno, Sporočila za javnost|Oznake: , |
Go to Top