Našo vizijo in poslanstvo udejanjamo z aktivnostmi na različnih nivojih.

Programi

Focus deluje na področjih: podnebne spremembe, energija, mobilnost, globalna odgovornost in potrošnja, odrast.

Projekti

Dejavnosti društva Focus se odvijajo v okviru številnih projektov.

Kampanje in akcije

Z večletnimi kampanjami se zavzemamo za sistemske spremembe, z udarnimi akcijami pa zbujamo pozornost medijev in širše javnosti.

Publikacije

Različne publikacije, ki smo jih izdali v času našega delovanja, od brošur, letakov, učnih listov, pa do poglobljenih študij in stališč.