REPAM

Spletna stran projekta: http://repam.net/en   Splošni cilj projekta je bil zvišati učinkovitost sodelovanja hrvaških nevladnih organizacij v spremljanju in zagovarjanju v zvezi z obnovljivimi viri energije (OVE). Z močnimi in izobraženimi nevladnimi organizacijami so regionalne oblasti dobile zanesljive partnerje v oblikovanju lokalne in regionalne politike o OVE.     Financirano s strani programa IPA   Začetek: Marec 2011 Zaključek: Februar 2013 Kontakt: [email protected]   Partnerji: Društvo za trajnostni razvoj, Hrvaška: www.door.hr EIHP – Energijski Inštitut Hrvoje Požar: http://www.eihp.hr/

10. 9. 2015|

ACHIEVE

Spletna stran projekta: www.achieve-project.eu   ACHIEVE - Zmanjševanje rabe energije v energetsko revnih gospodinjstvih - je evropski projekt za praktične in strukturne rešitve, ki bodo pomagale ljudem v EU zmanjšati tveganje energetske revščine. S pomočjo izkušenj in dobrih praks iz vse Evrope bo ACHIEVE identificiral gospodinjstva, ki imajo največje tveganje za energetsko revščino, in v sodelovanju z njimi izvedel primerne korake za zmanjšanje rabe energije in stroškov.   Financirano s strani Intelligent Energy Europe   Začetek: maj 2011 Zaključek: april 2014 Kontakt: [email protected]   Partnerji: CLER – Mreža za energetski prehod (koordinator): http://www.cler.org/ Caritasverband Frankfurt e.V: http://www.caritas-frankfurt.de/ EAP – Energetska [več ...]

9. 9. 2015|

CLICK

Povezava: https://www.facebook.com/click.hrvatska/info?tab=page_info     Namen projekta je povečanje razumevanja podnebne in energetske politike EU in njenih vplivov na vsakdanje življenje. S projektom smo želeli povečati splošno razumevanje podnebne in energetske politike EU in njenih učinkov v vsakdanjem življenju na Hrvaškem pred in po vstopu v EU. Projekt ozavešča javnost o spremembah, ki so rezultat evropske podnebne in energijske politike, vzpodbuja javno razpravljanje o tej temi, povečuje prepoznavnost projektov, povezanih s podnebjem ter informira in izobražuje potencialne upravičence o možnostih financiranja EU za projekte povezane z energijo in podnebjem.   Financirano s strani programa IPA   Začetek: Junij 2013 Zaključek: December [več ...]

7. 9. 2015|

Energetska dieta

Namen projekta Energetska dieta je bil spodbuditi ljudi k izvajanju preprostih in lahko izvedljivih ukrepov za zmanjšanje rabe energije, energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije. Projekt Energetska dieta je vključeval promocijo obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije v izobraževalnih programih, informiranje potencialnih investitorjev o tehnologijah za energetsko učinkovitost in uporabo obnovljivih virov energije.     Začetek: maj 2006 Zaključek: november 2006 Kontakt: [email protected]   Partnerji: Energiaklub, Madžarska: http://www.energiaklub.hu/en

1. 9. 2015|

Trajnostna energija za trajnosten razvoj

Razpoložljivost energije je eden od ključnih pogojev za razvoj. V svetu, kjer so podnebne spremembe realnost, oskrba z energijo pa vse bolj vprašljiva, je promocija trajnostne proizvodnje in rabe energije pomembna za razvoj držav. Še posebej se morajo tega zavedati prihajajoče generacije, ki bodo probleme podnebja in energije tudi zares reševale. Projekt Trajnostna energija za trajnosten razvoj je zato osredotočen na promocijo trajnostne energije med otroci in učitelji oz. upravljalci šol in sirotišnic. Vprašanje trajnostne energije projekt povezuje z vzgojo otrok, obenem pa tudi z razvojem lokalnih skupnosti, kjer so šole ali sirotišnice umeščene kot javni objekti. Projekt je skozi [več ...]

20. 8. 2015|

Izziv, težak eno tono

Varčevanje z energijo in učinkovita raba energije sta najbolj trajnostna koraka za rešitev podnebne krize, saj trenutno staneta najmanj in prinašata najbolj učinkovita zmanjšanja emisij toplogrednih plinov. Kljub temu tako evropske kot tudi slovenske politike ne postavljajo v ospredje teh dveh korakov. Zato smo se v Focusu odločili, da tako politiki kot širši javnosti dokažemo, da je lahko URE zanesljiv korak za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Namen projekta 'Izziv, težak eno tono' je pokazati, da lahko varčna in učinkovita raba energije pomembno prispevata k zmanjševanju emisij toplogrednih plinov, ter to predstaviti širši javnosti in odločevalcem. Namen projekt dosega skozi naslednje [več ...]

17. 8. 2015|

Bye, bye stand-by!

  Naprave v stanju pripravljenosti trošijo elektriko Tvoj večerni film se je iztekel. Napol v spanju na daljincu pritisneš gumb za izklop televizorja. Slika izgine; televizor je izklopljen. Lahko greš spat. Za marsikoga je tukaj konec zgodbe, le malo ljudi pa se zaveda, da so s pritiskom na daljinski upravljalec opravili le polovico dela. Televizor je sicer ugasnjen, toda v stanju pripravljenosti (po angleško stand-by mode). V takšnem stanju televizor še vedno uporablja elektriko in sicer približno 9 kWh letno. Ker so v podobnem stanju, t. j. stanju pripravljenosti, tudi številne druge naprave, nam račun za elektriko narašča tudi takrat, [več ...]

14. 8. 2015|

Energija za Evropo

Energija za Evropo   Glavni namen projekta Energija za Evropo je ob praznovanju 50. obletnice EU vzpostaviti osnovo za otvoritev energetske razprave v Sloveniji ter opozoriti na pomen, ki ga ima energija za povezovanje Evrope. EU si zadnjih nekaj let prizadeva izgraditi skupno energetsko politiko za bistveno izboljšanje energetske učinkovitosti in za povečanje deleža obnovljivih virov energije v končni rabi. Evropska komisija v času finskega predsedstva objavila akcijski načrt za energetsko učinkovitost, v prvi polovici januarja 2007 pa je bil v javno obravnavo poslan t.i. energetski paket, ki bo v obravnavi najprej do marčevskega sveta, nato pa se bo razprava [več ...]

12. 8. 2015|

Evropski skladi za trajnostno energetiko in promet

Evropski skladi za trajnostno energetiko in promet   Cilj projekta Evropski skladi za trajnostno energijo in promet je vplivati na trajnostno usmeritev rabe evropskih skladov na področju prometa in energije. V sklopu projekta bomo pozornost namenili predvsem Državnemu razvojnemu programu 2007-2013 (DRP) in Operativnemu programu razvoja okoljske in transportne infrastrukture (OP ROPI). Priprava strokovnih prispevkov za DRP in OP ROPI s strani NVO bo omogočila bolj uravnotežen dokument z vidika trajnostnega razvoja, saj sta posebej sektorja promet in energije največja izvora emisij toplogrednih plinov, ki povzročajo spreminjanje podnebja, ter številnih drugih onesnaževal. Glede na to, da je zmanjšanje izpustov tologrednih [več ...]

10. 8. 2015|

Obnovljivi viri energije in NVO – enotnost v različnosti?

Obnovljivi viri energije in NVO - enotnost v različnosti?   Ozadje projekta Obnovljivi viri energije in NVO - enotnost v različnosti? Zaradi politik podpore razvoju rabe obnovljivih virov v EU in v Sloveniji ter zaradi visokih cen nafte tudi v Sloveniji narašča interes za rabo obnovljivih virov energije. Širi se interes za energetsko izrabo lesne biomase in geotermalne energije, smo pred prvim večjim investicijskim ciklom v proizvodnjo bioplina, neodvisni proizvajalci in nekatera elektro-distribucijska podjetja že ponujajo »zeleno elektriko«. Ob tem kapacitete države in NVO za reševanje konfliktov ostajajo v najboljšem primeru enake kot v obdobju, ko so bili projekti rabe [več ...]

8. 8. 2015|

Obnovljivi viri energije za lokalne skupnosti

Cilj projekta je ozaveščanje predstavnikov občin in lokalnih skupnosti o pomenu obnovljivih virov energije in spodbujanje povečanja rabe obnovljivih virov energije v njihovih skupnostih.   V okviru projekta je bila izdana publikacija Prihodnost je obnovljiva!, na osnovi te publikacije in dodatnih materialov pa je bilo v različnih krajih po Sloveniji izpeljanih pet delavnic. Na teh delavnicah smo opozarjali na pomembnost razvoja obnovljivih virov energije v slovenskih občinah, obveščali o možnostih financiranja rabe obnovljivih virov energije in pokazali, da so primeri dobre prakse že na voljo tudi v slovenskih občinah.   Projekt je potekal v letu 2005.   S svojo podporo omogočajo izvajanje [več ...]

4. 8. 2015|

Fosilni dinozaver

Fosilni dinozaver   V sklopu evropske turneje je Fokus v Sloveniji gostil Fosilnega dinozavra. Dinozaver je podelil Oskarja za uničevanje podnebja ter ozaveščal politike in javnost o nevarnosti podnebnih sprememb. Opozoril je na netrajnostno rabo fosilnih goriv. Projekt je bil izveden s finančno podporo in v sodelovanju s Friends of the Earth Europe. Fosilni dinozaver je Ljubljano obiskal 30. septembra ter 1. in 2. oktobra 2004. O akciji Fosilni dinozaver Od maja 2004 potuje po Evropi 10m visoki 'fosilni dinozaver'. Na svoji poti obiskuje prestolnice, ministrstva, energetsko potratna podjetja, premogovnike in naftna podjetja da bi s tem izpostavil tiste, ki [več ...]

1. 8. 2015|

Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije v občini Zreče

V letih 2000/2001 je bil izdelan načrt za energetsko podobo občine Zreče in že v letu 2003 je bilo moč opaziti, da dosledno uresničevanje načrta predstavlja izzive. Zaradi nizke ozaveščenosti in informiranosti akterjev za izvedbo načrta prihaja v izvedbi do razkorakov, ki drago stanejo tako občino in njene občane, kot tudi okolje. Fokus društvo za sonaraven razvoj je v času od 2. aprila do 15. septembra 2003 izpeljal projekt 'Učinkovita raba energije in obnovljivi viri energije v občini Zreče'. Projekt se je osredotočal na razkorake med energetskimi načrti občine in njihovo uresničitvijo. Namen projekta je bil ozaveščati in informirati deležnike [več ...]

28. 7. 2014|
Go to Top