Transport and environment

Študija: polnjenje e-tovornjakov v urbanih območij lahko zniža emisije cestnega tovornega prometa za petino

Z zagotavljanjem ustrezne polnilne infrastrukture za električne tovornjake na pomembnih urbanih vozliščih bi lahko EU v desetletju zmanjšala emisije ogljikovega dioksida za tovornjake za več kot petino (22 %). Študija z analizo podatkov o tovornih vozilih prepoznava 173 mest in …

V evropskem skladu za pravični prehod ni mesta za fosilna goriva

62 nevladnih organizacij je včeraj evropskim poslancem, ki so člani Odbora za regionalni razvoj, poslalo pismo s pozivom, da iz evropskega sklada za pravični prehod izključijo fosilna goriva. Med ta sodi tudi zemeljski plin, ki ima zaradi visokih izpustov CO2

Transport and Environment

V naše rezervoarje priteka vse več palmovega olja

Pred desetletjem sprejeta direktiva Evropskega parlamenta in Sveta (RED) (2009/28/ES), ki naj bi s ciljem razogljičenja gospodarstva spodbujala uporabo obnovljivih virov energije v prometu, ima še vedno pomanjkljiva trajnostna merila. Posledica je, da je spodbudila uporabo biogoriv iz rastlin, namenjenih

vetrna elektrarna

Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt – ambiciozna strategija ali ohranjanje statusa quo?

Pri določanju okvira za zeleno okrevanje Evrope bodo imeli ključno vlogo nacionalni podnebni energetski načrti. Ti namreč kot akcijsko-strateški dokumenti postavijo temelje za podnebno politiko in večje podnebne ambicije ter usmeritev neposrednih naložb v naslednjih desetih letih na poti okrevanja …