Vprašalnik: mnenje deležnikov glede podnebnega ukrepanja EU in držav članic

Septembra smo v Focusu, društvu za sonaraven razvoj, pričeli z izvajanjem projekta LIFE UNIFY: Bringing the EU together on Climate Action. Cilj projekta je pripomoči k pravočasnemu in učinkovitemu prehodu v nizkoogljično družbo in gospodarstvo.

V okviru projekta …

Spodbujanje trajnostne mobilnosti v vrtcih in šolah

Dragi/-e učitelji/-ce, vzgojitelji/-ce in strokovni delavci/-ke!

31. januar 2020 je zadnji dan za prijavo k projektu “Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah”, ki spodbuja trajnostne načine prihoda v vrtce in osnovno šolo. Projekt vključuje otroke, starše, učitelje, vzgojitelje, vodstva

Nekoga moraš imeti rad, pa čeprav Zemljo, jutro po #COP25 ali Focus

Tudi letos lahko 0,5 % dohodnine namenite organizacijam, ki delujejo v javnem interesu, torej tudi Focusu, društvu za sonaraven razvoj. Časa imate samo še do 31. decembra.

Če bi radi podprli naše delo, natisnite in izpolnite obrazec, ter ga …

Čelade gotovo povečajo varnost kolesarjev, vendar obvezna uporaba ni trajnosten ukrep

Focus podpira pobudo Slovenske kolesarske mreže in številnih drugih organizacij, ki so jo posredovali na Ministrstvo za infrstrukturo glede spremembe Zakona o pravilih cestnega prometa. Pobuda je podprta  s strokovnimi argumenti. Na to temo smo se odzvali že 2016 pri …