Evropski podnebni pakt

Evropski podnebni pakt je bil vzpostavljen leta 2020, da bi državljanom, zainteresiranim deležnikom in nedržavnim akterjem približal izzive in priložnosti zelenega prehoda, jih informiral in spodbudil k podnebnim ukrepom ter okrepil podporo zelenemu prehodu. Gre za platformo, na kateri se lahko številni nedržavni akterji srečujejo ter delijo informacije, primere in prakse o podnebnih ukrepih na lokalni ravni. Pakt, ki ga je vzpostavila Evropska komisija, je del Evropskega zelenega dogovora in lahko pomaga EU doseči cilj, da do leta 2050 postane podnebno nevtralna. Cilji Evropski podnebni pakt ima tri glavne cilje: - ozaveščanje o podnebnih spremembah ter njihovih vseprisotnih in [več ...]

13. 10. 2023|

Fair Trade piknik

Drugo soboto v maju obeležujemo Svetovni dan pravične trgovine po vsem svetu. Namen Svetovnega dneva pravične trgovine je spodbuditi javnost, da izbira blago pravične trgovine in tako postane pravičen in etičen potrošnik. Praznovanju se vsako leto pridružimo tudi mi in skupaj z Zavod za pravično trgovino, 3MUHE zdaj že tradicionalno pripravimo Fair Trade Piknik, na katerega povabimo predstavnike vseh organizacij in institucij ter podpornike pravične trgovine, s katerimi smo v zadnjih letih sodelovali in še sodelujemo. Vsak od njih namreč prispeva delček k večanju zavedanja o pomembnosti udejanja 10-ih načel pravične trgovine v vsakdanjem življenju. Pravično druženje je namenjeno [več ...]

30. 4. 2020|

Kakovost goriv

Fosilna goriva Poleg izboljšanja učinkovitosti vozil, moramo zmanjšati tudi emisije, ki izhajajo iz proizvodnje goriv. Nafta, pridobljena iz zelo umazanih virov, kot so katranski pesek (tar sands) in utekočinjen premog, namreč povzroča veliko več podnebju škodljivih emisij kot navadne nafte. Emisije toplogrednih plinov katranskega peska so npr. do 49% višja od konvencionalne surove nafte. Če ne bomo ukrepali, se bo uvoz katranskega peska v Evropo verjetno povečal s 4.000 sodčkov na dan (BPD) v letu 2012 na več kot 700.000 sodčkov na dan v letu 2020. Evropa je vstop visokoogljične nafte na evropski trg poskušala omejiti preko Direktive o kakovosti [več ...]

14. 12. 2015|

Tovorni promet

Tovorni promet predstavlja velik izziv za okolje in varnost v cestnem prometu. Okoli tri četrtine tovora v Evropi je dostavljenega s tovornjaki, cestni tovorni promet pa je sektor prometne industrije z najhitreje rastočimi emisijami CO2 in porabo goriva. Vsako leto EU uvozi okoli 500 milijonov sodov (60 milijard EUR) olja za gorivo za tovornjake, zaradi česar je gospodarstvo EU občutljivo na nihanja cen nafte. Za reševanje teh izzivov na ravni EU si Focus prizadeva, da bi bili tovornjaki bolj učinkoviti na področju CO2 izpustov in porabe goriva, zlasti prek standardov CO2 in posodobitve zakonodaje o težah, obliki in dimenzijah, [več ...]

14. 12. 2015|

Vozila in CO2

  Avtomobili in CO2 Zmanjševanje izpustov novih vozil - Eden od najpomembnejših korakov, ki jih lahko sprejme Evropa v boju proti podnebnim spremembam, za prihranitev denarja voznikom in ustvarjanje visokotehnoloških delovnih mest, je zahteva, da proizvajalci avtomobilov proizvajajo bolj učinkovita vozila. Leta 2008 je EU uvedla pravno zavezujoče standarde za CO2 izpuste. Prvič je bil določen cilj, da morajo novi avtomobili, ki se prodajajo v Evropi, leta 2015 v povprečju emitirati največ 130 gramov CO2 na kilometer. Ta šibek cilj je bil izpolnjen predčasno in večina proizvajalcev avtomobilov je na dobri poti, da izpolnijo cilj [več ...]

14. 12. 2015|

TEŠ 6

Kampanja proti TEŠ 6 še vedno traja. Pretekle aktivnosti, ki smo jih izvajali skupaj z drugimi organizacijami, najdete tukaj.   Prispevke o kampanji proti TEŠ 6 si lahko ogledate tukaj: [av_button label='TEŠ 6' link='manually,http://focus.si/tag/tes-6/' link_target='' size='large' position='left' icon_select='yes' icon='ue832' font='entypo-fontello' color='silver' custom_bg='#444444' custom_font='#ffffff']

10. 12. 2015|

Jedrska energija, ne hvala!

Vse bolj pogosto slišimo govorice, da je jedrska energija rešitev za podnebne spremembe in da brez gradnje novih jedrskih reaktorjev ne bomo mogli zadovoljiti rastočega povpraševanja po energiji. Ker pa le redko slišimo številne agrumente, ki kažejo na to, da jedrska energija odpira več problemov, kot jih rešuje, smo se v Focus društvu odločili, da jih v okviru pričujoče spletne strani predstavimo javnosti. Rast števila prebivalcev in potrebe po energiji se večajo, vendar pa to ne sme biti opravičilo za poseganje po tehnologijah, ki so dokazano drage in nevarne, medtem ko nismo naredili ničesar, da bi zaustavili hitro rast porabe [več ...]

10. 12. 2015|

Zelena elektrika

Vsakič ko prižigate luč ali televizijo, verjetno ne pomislite, kakšne posledice ima proizvodnja elektrike za okolje. Vsakdo lahko omili posledice svojih vsakdanjih odločitev z izbiro t.i. zelene elektrike, ki je proizvedena iz okolju in družbi prijaznejših obnovljivih virov energije. V Sloveniji večina dobaviteljev elektrike že ponuja zeleno elektriko, ki pa ni pri vseh dobaviteljih enako “zelena”. V društvu Focus smo že 2006 pripravili pregled "zelenosti" dobaviteljev in njihove elektrike. Spodnji podatki so iz leta 2013 in tako ne predstavljajo več aktualne slike. Ker ima tudi proizvodnja zelene elektrike še vedno vplive na okolje, kot primarni ukrep svetujemo varčevanje z energijo. [več ...]

10. 12. 2015|

Zajemanje in skladiščenje ogljika

Evropska unija je v letu 2009 določila zajemanje in shranjevanje ogljika kot enega od korakov za boj proti spreminjanju podnebja. S tem, da se CO2 zajame v termoelektrarni kjer nastaja in se shrani na različnih lokacijah, naj bi se zmanjšal izpust CO2 v ozračje, kjer povzroča spreminjanje podnebja. Čeprav Evropska unija ta ukrep ocenjuje kot morebiten ukrep v boju proti izpustom, prinaša zajemanje in skladiščenje ogljika bistvena nova tveganja. Problemi in tveganja, ki jih prinaša zajemanje in skladiščenje ogljika: - zaradi napak ali težav lahko pri vseh korakih zajemanja in skladiščenja ogljika pride do uhajanja CO2 - čeprav CO2 ni [več ...]

10. 12. 2015|

Koalicija za trajnostno prometno politiko

Koalicija za trajnostno prometno politiko (KTPP) je neformalno združenje organizacij in posameznikov, ki si prizadeva za trajnostno prometno politiko v Sloveniji in Evropi. Spremljamo in odzivamo se na aktualne procese v slovenski in evropski prometni politiki ter povečujemo medsebojno informiranost o dogajanju na prometnem področju. Člani KTPP smo predstavniki nevladnih organizacij, znanstvenih institucij, regionalnih razvojnih agencij, občin, izobraževalnih institucij in zainteresirani posamezniki. Sodelovali smo v številnih projektih s področja trajnostne prometne politike in prakse, npr. TM v šoli, Trajnostna mobilnost v šoli in vrtcih, Pešec, CityWalk, Aktivno v šolo in zdravo mesto, Naj te zapelje zelena mobilnost, Hitro s [več ...]

10. 12. 2015|

Varčna in učinkovita raba energije – zmagovalna rešitev!

Zakaj je varčna in učinkovita raba energije prvi evropski vir energije? Varčno in učinkovito rabo ponavadi sprejemamo kot zadnji izhod, vendar pa številke kažejo, da je energetsko učinkovitost nujno postaviti v središče novega modela pametne, trajnostne in vključujoče rasti naše blaginje. Doseganje trenutno nezavezujočega 20 % evropskega cilja na ravni EU bi po študijah zmanjšalo stroške za energijo za 78 milijard evrov letno, ustvarilo okoli 2 milijona kakovostnih, novih in lokalnih delovnih mest, odpravilo potrebo po postavitvi novih enot za proizvodnjo električne energije, ki je enaka 160 termoelektrarnam na premog, povečalo energetsko varnost in zanesljivost z zmanjšanjem uvozne odvisnosti za [več ...]

10. 12. 2015|

Focusov TV iskalnik

Pregled porabe električnega toka TV naprav. Kako uporabiti pričujočo razpredelnico? V razpredelnici najdete podatke o porabi elektrike za 364 TV sprejemnikov, ki so razporejeni po velikosti in stroških porabe elektrike pri povprečni uporabi v obdobju desetih let. Razpredelnica vsebuje tudi podatke vseh proizvajalcev, ki so nam odgovorili na vprašanja o porabi, kot tudi 66 TV naprav, ki so jih izmerili v nemški ustanovi za testiranje Warentest. Trg v celoti vsebuje veliko več kot le omenjenih 364 TV sprejemnikov, zato pričujoča razpredelnica ne služi kot popoln nabor, temveč zgolj kot okvirna predstavitev podatkov. Če ste na internetu zasledili konkretno navedbo porabe [več ...]

10. 12. 2015|

Poslanci v Evropskem tednu mobilnosti 2011

V društvu Focus letos v okviru Evropskega tedna mobilnosti preverjamo, kako poslanci in poslanke prihajajo v službo. Poslanke in poslance DZ smo namreč pozvali, da se v tednu med 16. in 22. septembrom pridružijo spletnemu tekmovanju za najbolj trajnostno mobilnega poslanca oz. poslanko in politično stranko. Poslanci oz. poslanke in politične stranke bodo med seboj tekmovali v tem, kdo na najbolj trajnosten način prihaja v službo. Vsakodnevno bodo preko spleta podajali svoje odgovore, kako so prišli na delo. Naziv najbolj trajnostno mobilnega poslanca oz. poslanke in najbolj trajnostno mobilne stranke bomo 23. septembra, po izteku tedna mobilnosti, podelili na medijskem dogodku [več ...]

10. 12. 2015|

Focus na študentski areni 2005

Med 18. in 20. oktobrom 2005 se je Fokus društvo za sonaraven razvoj predstavljalo na Študentski areni 2005. Poleg predstavitve naših publikacij smo - zbirali podpise za peticijo Pokaži, da ti ni vseeno! (zbrali smo okoli 250 podpisov!) - nagrajevali pravilno rešen kviz Pokaži, da ti ni vseeno! z vrečko iz pravične trgovine - prikazovali slike iz turneje Spreminjam navade, ne pa podnebja! - predvajali filmček iz turneje Fosilnega dinozavra v 2004 - svetovali o možnostih zaposlitve - informirali prisotne o spreminjanju podnebja - se zabavali ob ritmih afriških bobnov.  

10. 12. 2015|

Big Ask

Splošni cilj kampanje je sprejetje podnebnega zakona, ki bi zavezal Slovenijo k zmanjšanju emisij na letni ravni in na dolgi rok. Ker je v Sloveniji obstajala politična volja za podnebni zakon, smo kampanju Big Ask povezali s 'Kopenhagenskim procesom' . Ambiciozni kopenhagenski sporazum je bil ključnega pomena za ambiciozne nacionalne cilje za zmanjšanje emisij. Ustvarili smo pritisk javnosti na politične odločitve, ki so bile potrebne za uspešen podnebni sporazum v Kopenhagnu.   Začetek: Maj 2008 Zaključek: December 2009 Kontakt: [email protected]   Partnerji: Friend of the Earth Europe: http://www.foeeurope.org/

10. 12. 2015|