[Sporočilo za javnost] Avtomobili brez voznika bodo povečali prometne zastoje in pospešili podnebne spremembe

Zaradi neregulirane »divje« rasti števila samovozečih avtomobilov – ki jo pričakujejo nekateri v avtomobilski industriji – bi se lahko do leta 2050 emisije CO2, ki jih povzročijo avtomobili, povečale za 40 odstotkov, s čimer bi bilo praktično nemogoče doseči evropske podnebne cilje.

24. 9. 2019|Kategorije: Pomembno, Sporočila za javnost|Oznake: |

SOS akcija pred parlamentom! – Največje vabilo na podnebni štrajk

Z oblikovanjem velikega napisa “SOS” - “Pridite 27.9.”, so danes Mladi za podnebno pravičnost s podporo Greenpeaca Slovenija, društva Focus, Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij in Umanotere s Trga Republike pozvali ljudi k čim večji udeležbi Podnebnega štrajka, ki bo potekal 27.9. ob 11:55 v več mestih v Sloveniji.

20. 9. 2019|Kategorije: Sporočila za javnost|Oznake: , |

OD OTROK DO UPOKOJENCEV – VSI NA PODNEBNI ŠTRAJK!

Danes so se okoljskim nevladnim organizacijam na novinarskih konferenci pridužili predstavniki Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije, Zveze društev upokojencev Slovenije, Zveze prijateljev mladine Slovenije in Mladih za podnebno pravičnost ter vlado Marjana Šarca opozorili na njeno dolžnost, naj izpolnjuje ustavno pravico državljank/ov do zdravega življenjskega okolja in jo zato pozvali, da mora nemudoma začeti z razogljičenjem vseh sektorjev.

18. 9. 2019|Kategorije: Pomembno, Sporočila za javnost|Oznake: , |

[Sporočilo za javnost] Nujni poziv Vladi RS – Večina pričakuje ukrepe za naslovitev podnebne krize

Široka skupina množičnih organizacij s področij trajnostnega razvoja, človekovih pravic, kulture, pravic potrošnikov, mladine, kmetijstva, delavskih pravic … je danes na Vlado Republike Slovenije naslovila nujen poziv, s katerim jo je pozvala, naj podnebne spremembe pripozna kot nacionalno krizo ter jih začne prioritetno in sistemsko obravnavati.

19. 6. 2019|Kategorije: Pomembno, Sporočila za javnost|Oznake: , |

Javni denar za javno dobro: Boljše načrtovanje infrastrukture za bolj učinkovito porabo javnega denarja

Javna infrastruktura naj bi služila potrebam širše javnosti, vendar pa infrastrukturni projekti pogosto, tako v tujini kot v Sloveniji, niso zasnovani s tem namenom. Včasih nastanejo kot posledica pritiska vlagateljev, pogosto gre za iskrene, toda zgrešene ali napačne poskuse reševanja resničnih težav, včasih pa so rezultat nečimrnosti. Neredko gre za kombinacijo vsega skupaj. Posledično se v Sloveniji srečujemo s primeri, ko se za gradnjo javne infrastrukture namenja občutno prevelika količina javnega denarja.

31. 5. 2019|Kategorije: Sporočila za javnost|

Slovenija v Bruselj poslala najslabši osnutek energetsko-podnebnega načrta

Izmed 28 osnutkov nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov, ki so jih morale države članice EU do začetka leta poslati v Bruselj, je najslabše pripravljen prav slovenski. Manjka mu ambicioznosti in kredibilnosti ter jasna pot do ogljične nevtralnosti pred letom 2050. To ugotavlja poročilo fundacije European Climate Foundation.

16. 5. 2019|Kategorije: Pomembno, Sporočila za javnost|Oznake: , , |

Širitev obvoznice in avtocestnih krakov do Ljubljane – vrhunec nespametnih odločitev slovenske prometne politike

Širitev prometne infrastrukture je zadnji ukrep, ki ga sodobna razvita država, kot je Slovenija, lahko uporabi za zagotavljanje mobilnostnih možnosti prebivalcev. Dokler cenejši, hitrejši in učinkovitejši ukrepi za odpravljanje prometnih zablod slovenske polpretekle zgodovine niso izvedeni, je širjenje neupravičeno.

28. 3. 2019|Kategorije: Sporočila za javnost|

[Sporočilo za javnost] Ukrepajmo proti onesnaženemu zraku v Sloveniji!

Ljubljana, 5. februar – Danes je na Filozofski fakulteti potekal znanstveno-strokovni posvet Lokalni, regionalni in globalni viri onesnaženja zraka: meritve spremljanje in usmerjanje politik. Posvet se je odvijal ob 100-letnici Oddelka za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani v soorganizaciji Oddelka za geografijo, društva CIPRA in društva Focus. Ob tej priložnosti smo oblikovali poziv lokalnim in nacionalnim odločevalcem, ki so se mu pridružile priznane slovenske raziskovalne institucije in nevladne organizacije. Skupaj kličemo k bolj ambicioznim ukrepom na področju onesnaženosti zraka v Sloveniji.

5. 2. 2019|Kategorije: Pomembno, Sporočila za javnost|Oznake: |

Z zborniki Mednarodne poletne šole politične ekologije do novega znanja o okoljskih tematikah

Ljubljana, 30. januar 2019 – Danes sta v založbi Inštituta Časopis za kritiko znanosti, v zbirki OIKOS, izšla dva zbornika o okoljski tematiki in politični ekologiji. Zbornika prispevata k obogatitvi slovenskega intelektualnega prostora s poglobljenim ekološkim in okoljskim vpogledom na področju politične ekologije. Modri zbornik vključuje besedila govorcev iz Mednarodne poletne šole politične ekologije 2018, rumeni pa znanstvene članke domačih in tujih doktorskih študentov. Oba sta na voljo brezplačno, predstavljata pa del projekta Mednarodne poletne šole politične ekologije, katere organizatorji so Focus, društvo za sonaraven razvoj, Inštitut za ekologijo, Študentsko društvo Iskra, Fakulteta za družbene vede, IČKZ in drugi partnerji.

31. 1. 2019|Kategorije: Pomembno, Sporočila za javnost|Oznake: |

[Sporočilo za javnost]»Sosedske« sončne elektrarne končno tudi v Sloveniji

Ministrstvo za infrastrukturo v prenovljeni Uredbi o samooskrbi z električno energijo iz OVE predlaga spremembe, ki bodo večjemu številu ljudi omogočile, da sodelujejo pri proizvajanju čistejše energije. Skupina ljudi (odjemalcev) znotraj iste transformatorske postaje (TP) se bo namreč lahko povezala in recimo postavila skupno sončno elektrarno na strehi bližnjega občinskega vrtca, pri čemer se jim bo delež proizvedene električne energije na oddaljenem mestu odštel od njihove porabe v lastnem domu.

14. 1. 2019|Kategorije: Pomembno, Sporočila za javnost|Oznake: , |

[Sporočilo za javnost] COP24: Države niso naslovile opozoril o nujnosti ukrepanja za preprečitev podnebnega zloma

Ob izteku podnebnega vrha v Katovicah (COP24) je jasno, da vlade niso primerno odgovorile na katastrofalne posledice podnebnih sprememb, ki jih je osvetlilo Posebno poročilo IPCC o globalnem segrevanju za 1,5 °C. Na podlagi zdaj operativnega Podnebnega sporazuma je potrebno v naslednjih dveh letih okrepiti podnebno ukrepanje na raven, ki je po mnenju podnebnih znanstvenikov nujna. Slovenija mora napovedano bolj smelo podnebno politiko iz besed preliti v dejanja.

15. 12. 2018|Kategorije: Pomembno, Sporočila za javnost|Oznake: , |

[Sporočilo za javnost] Načela ustvarjalne skupnosti v praksi

Navdihujoč dan v družbi drugih zainteresiranih za skupnostne projekte, prostor za vzpostavljanje partnerstev in preverjanje projektnih idej, priložnost za spoznavanje, kako je nekaterim že uspelo skupnostno financirati projekt, vzpostaviti stanovanjsko zadrugo, ali s skupnostno elektrarno ohraniti življenje v podeželski skupnosti – vse to je udeležencem ponudila današnja konferenca z naslovom Načela ustvarjalne skupnosti v praksi, ki sta jo organizirala Umanotera in Društvo Focus

14. 11. 2018|Kategorije: Pomembno, Sporočila za javnost|

[Sporočilo za javnost] Mladi v Evropskem parlamentu predali manifest #MyRevolution

Več kot 30 mladih iz Slovenije, Avstrije, Poljske in Italije je v Evropskem parlamentu predalo osrednjeevropski mladinski manifest, ki je nastal v okviru projekta štirih nevladnih organizacij „Moja revolucija“. Na okrogli mizi v sredo, 7. novembra 2018, so jih nagovorili in prisluhnili njihovim idejam evropski poslanci iz štirih držav, kar je bil za najpogosteje spregledano in preslišano mladino zelo pomemben dogodek.

11. 11. 2018|Kategorije: Sporočila za javnost|Oznake: |

[Sporočilo za javnost] Lahko bi čakali, da mobilnost starejših na podeželju uredi država…

Ker je za Slovenijo značilna razpršena poselitev, ki otežuje zagotavljanje mobilnosti z javnim potniškim prometom, hkrati pa, še posebej na podeželju, narašča socialna izključenost starostnikov, smo Umanotera in društvo Focus v okviru projekta Dovolj za vse – skupnostno upravljanje z življenjskimi viri organizirala strokovno ekskurzijo z ogledom in predstavitvijo dejavnosti Zavoda Sopotniki, zavoda za medgeneracijsko solidarnost. Ta z inovativnim modelom somobilnosti, ki temelji na podpori občin in prostovoljskem delu, v podeželskih območjih starostnikom ponuja brezplačne prevoze ter vključevanje v aktivno družbeno življenje.

26. 10. 2018|Kategorije: Pomembno, Sporočila za javnost|Oznake: , |

[Sporočilo za javnost] Nacionalno srečanje NVO: Pritiski na nevladne organizacije so nedopustni

Na nacionalnem srečanju so slovenske in tuje nevladne organizacije izpostavile, da so pritiski na nevladne organizacije nedopustni. Vlada mora narediti domačo nalogo in se seznaniti s pomenom in nalogami nevladnih organizacij: le tako se zgodbe, ko predstavniki vlade neupravičeno diskreditirajo in pritiskajo na nevladne organizacije, ko te opravljajo svoje zakonsko opredeljene naloge, ne bodo ponavljale. Spoznati mora, da so nevladne organizacije zaveznik države pri iskanju najustreznejših rešitev na številnih področjih, in jim podati roko.

10. 10. 2018|Kategorije: Sporočila za javnost|

[Sporočilo za javnost] Posebno poročilo IPCC: Globalno segrevanje moramo omejiti pod 1,5 °C

Dan pred zasedanjem Sveta EU za okolje, kjer bodo evropski okoljski ministri sprejeli stališče do prihajajoče Podnebne konference ZN (COP 24), so vodilni svetovni znanstveniki predstavili nedvoumne dokaze, da je treba dvig temperature omejiti na 1,5 °C. Novo IPCC poročilo, ki so ga naročile in sprejele vse svetovne vlade, kaže, da lahko številne nevarne posledice globalnega segrevanja v prihodnosti preprečimo, če ne presežemo meje 1,5 °C. Prav tako potrjuje, da je ta cilj še vedno dosegljiv, vendar zahteva hitre in daljnosežne spremembe v vseh sektorjih gospodarstva.

8. 10. 2018|Kategorije: Pomembno, Sporočila za javnost|Oznake: , |

Obstaja boljša pot. Pravična trgovina je pot.

Tudi Focus je med podpisniki in podporniki Mednarodne listine o pravični trgovini, ki jo je družno podprlo že več kot 250 različnih organizacij po svetu. Listina osvežuje vizijo pravične trgovine ter predlaga rešitve in izvedljive alternative za svetovno ekonomijo, ki zdaj poganja neenakost, revščino in okoljsko krizo.

26. 9. 2018|Kategorije: Novice, Sporočila za javnost|Oznake: |

Mreža CAN Europe vstopa v tožbo družin in mladih za podnebje

Mreža CAN Europe je danes na Splošnem sodišču Evropske unije vložila zahtevek za udeležbo v primeru People’s Climate Case – tožbi družin in mladih proti EU, da bi zavarovali svoje temeljne pravice v zvezi z nezadostnimi cilji EU glede izpustov toplogrednih plinov do leta 2030. S svojo udeležbo v postopku želi CAN Europe povečati pritisk na EU, da izpolni svoje obveznosti iz Pariškega podnebnega sporazuma.

20. 9. 2018|Kategorije: Pomembno, Sporočila za javnost|Oznake: , |
Go to Top