Česa se nismo naučili od jedrske nesreče v Fukušimi?

Z Greenpeace Slovenija ob deseti obletnici jedrske nesreče v Fukušimi opozarjamo na odprta varnostna vprašanja v zvezi Nuklearno elektrarno Krško (NEK). Da je edina nuklearna elektrarna v Evropi, ki stoji na aktivnem potresnem območju, izpostavlja tudi najnovejša študija Lessons not Learned from the Fukushima Accident: Risk of The European NPPs 10 years later.

10. 3. 2021|Kategorije: Novice, Pomembno, Sporočila za javnost|Oznake: , |

Evropske podnebne cilje lahko dosežemo le z opuščanjem premoga v TEŠ do leta 2033

Iz okoljskega poročila k Nacionalni strategiji za izhod iz premoga je razvidno, da bi evropski podnebni cilj zniževanja emisij TGP dosegli le s scenarijem, ki predvideva zapiranje premogovne proizvodnje v TEŠ leta 2033. Focus, Greenpeace in Umanotera zahtevamo, da se ta ugotovitev in zaveze Pariškega podnebnega sporazuma upoštevajo pri okoljski oceni in končni izbiri scenarija.

28. 1. 2021|Kategorije: Pomembno, Sporočila za javnost|Oznake: , , |

Kljub zahtevam EU Slovenija v NEPN ni ustrezno naslovila energetske revščine

Slovenski Nacionalni energetski in podnebni načrt ne vsebuje jasne opredelitve energetske revščine ali kakršnih koli količinsko opredeljenih ciljev ali indikatorjev. Ker cilji za zmanjšanje energetske revščine niso postavljeni, napredka in učinkovitosti ukrepov ni mogoče spremljati.

3. 12. 2020|Kategorije: Pomembno, Sporočila za javnost|Oznake: , , , |

Focus prispeval poglavje za knjigo o energetski revščini

Pravkar izdana knjiga Perspektive energetske revščine v postkomunistični Evropi (Perspectives on Energy Poverty in Post-Communist Europe) raziskuje energetsko revščino v postkomunistični Evropi in prikazuje, kako različne države naslavljajo energetsko revščino z javnimi politikami in ukrepi. Energetska revščina močno prizadene številne dele Evropske unije, vendar je bilo do zdaj razvitih le nekaj primerjalnih analiz za razumevanje raznolikosti pojava v celotni EU. Knjiga zapolnjuje to vrzel in se osredotoča na vzhodnoevropsko regijo. V zadnjih treh desetletjih je bila ta regija precej spremenjena, vendar se, kot kažejo prispevki v knjigi, še vedno sooča z velikimi izzivi pri zagotavljanju čiste in cenovno dostopne energije [več ...]

27. 10. 2020|Kategorije: Novice|Oznake: , |

“Ne moremo imeti milijarderjev in ustaviti podnebnih sprememb”

Zapis Lidije Živčič, ki dela na področju energetske revščine, ob šokantnih statistikah, kako zelo potraten in škodljiv je življenjski slog najbogatejših ljudi na svetu. V Focusu smo ponosni na to, da že skoraj deset let naslavljamo izziv energetske revščine. Gre za pomemben problem, saj se z njim sooča skoraj ena četrtina ljudi v Evropi. Energetska revščina se pojavi, ko gospodinjstvo ne more doseči minimalne ravni domače porabe energije, potrebne za zadovoljevanje osnovnih potreb. Energetsko revna gospodinjstva z veliko težavo krijejo položnice za osnovne energetske storitve, kot so elektrika, gretje ali topla voda. Ali pa si teh sploh ne morejo privoščiti. [več ...]

26. 10. 2020|Kategorije: Blog|Oznake: , , , |

Kljub pozivom nevladnikov poslanci prižgali zeleno luč frackingu

Člani odbora za infrastrukturo, okolje in prostor na glasovanju v torek, 6. oktobra 2020, niso izglasovali prepovedi hidravličnega lomljenja oziroma t.i. frackinga v Sloveniji. V Focusu smo nad takšnim rezultatom razočarani, še posebej zato, ker je bilo iz razprave na odboru jasno, da prepovedi okoljsko spornega frackinga dejansko nihče ne nasprotuje. S tem so poslanci zapravili priložnost, da se postavimo ob bok številnim evropskim državam, ki so previdno prepoznale tveganja frackinga in ga bodisi začasno bodisi za vedno prepovedale (Francija, Bolgarija, Irska, Velika Britanija in Nemčija). Metoda frackinga namreč prinaša številna tveganja za okolje in zdravje ljudi. Vse več držav [več ...]

9. 10. 2020|Kategorije: Novice, Pomembno|Oznake: , |

Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt – ambiciozna strategija ali ohranjanje statusa quo?

Pri določanju okvira za zeleno okrevanje Evrope bodo imeli ključno vlogo nacionalni podnebni energetski načrti, saj predstavljajo temelje za podnebno politiko ter usmeritev neposrednih naložb v naslednjih desetih letih. Ključna področja, kjer Focusovi predlogi niso bili ustrezno upoštevani in kjer je Slovenija premalo ambiciozna smo predstavili v pričujočem prispevku.

15. 6. 2020|Kategorije: Novice|Oznake: , , |

NLB ne sme podpreti “novega TEŠ 6” v Bosni in Hercegovini, opozarjajo nevladne organizacije

Danes je skupina nevladnih organizacij na NLB naslovila pismo, ki svari pred tveganji posojila za elektrarno Tuzla 7. Ponudba slovenske banke NLB za posojilo za gradnjo sporne elektrarne na premog Tuzla 7 v BiH predstavlja resno tveganje za banko in njene delničarje zaradi niza pravnih in ekonomskih problemov projekta.

2. 12. 2019|Kategorije: Pomembno, Sporočila za javnost|Oznake: , |

Energetske politike in ukrepi morajo bolje vključiti koncepta energetske zadostnosti in pravičnosti

Analiza v okviru projekta Energise je pokazala, da koncepta zadostnosti in pravičnosti nista dovolj vključena v energetske politike in ukrepe. Njuna vključitev v energetske politike in ukrepe ima lahko pozitiven vpliv, saj so tako zasnovane politike in ukrepi bolj pravični za vse ljudi v družbi in ne potiskajo nekaterih skupin še bolj na obrobje.

29. 11. 2019|Kategorije: Novice, Pomembno|Oznake: |

Izvedli smo delavnico za javne uslužbence z naslovom Varčevanje z energijo v javnih ustanovah

Izvedena je bila prva delavnica za javne uslužbence, ki se je osredotočala na varčevanje z energijo v javnih stavbah. Namen delavnice je bil izobraževati, informirati in ozaveščati javne uslužbence, ki delujejo na področju energetskega upravljanja stavb, v splošnih službah in vodstveni kader posameznih inštitucij, o prehodu v nizkoogljično družbo, zmanjševanju rabe energije v javnih stavbah ter načinih, kako to doseči.

26. 11. 2019|Kategorije: Novice|Oznake: , |
Go to Top