Mladi za boljše okolje

Mladi za boljše okolje: Sinergija spoznanj o okolju med akademsko in lokalno skupnostjo

Projekt izhaja iz spoznanja, da obstaja pomanjkanje prenosa znanj o okoljskih družboslovnih tematikah med akademsko sfero in drugimi, lokalnimi akterji, kot so civilna družba, lokalni in državni …

Moja varčna pisarna

Moja varčna pisarna: Ozaveščanje javnega sektorja v Sloveniji za zmanjšanje porabe energije in ogljičnega odtisa

Glavni namen projekta je ozaveščanje javnega sektorja v Sloveniji za zmanjševanje porabe energije in ogljičnega odtisa. S pomočjo projekta želimo uravnotežiti življenje znotraj okoljskih in …

Trajnostna mobilnost v šoli

Spletna stran projekta: ipop.si

Sofinancirano s strani Ministrstva za okolje in prostor

Začetek: september 2016

Zaključek: oktober 2017

Kontakt: katjusa@focus.si

Partnerji: Cipra SlovenijaInštitut za politike prostora, KD Prostorož

Število osebnih avtomobilov na 1.000 prebivalcev še vedno narašča.

Sončen dan za obnovljive vire energije

Proizvodnja energije še vedno sloni na okolju škodljivih in neobnovljivih virih. Spremembe pri rabi virov za proizvodnjo energije iz neobnovljivih v obnovljive so nujne, ključ za te premike pa leži tudi v izobraževanju, razgledanosti in pravilnih odločitvah posameznikov in družbe. …