ENERGISE

ENERGISE - European Network for Research, Good Practice and Innovation for Sustainable Energy (ENERGISE - Evropska mreža za raziskave, dobre prakse in inovacije za trajnostno energijo) Spletna stran projekta Slovenska spletna stran projekta ENERGISE je inovativna vseevropska raziskovalna pobuda, katere cilj je boljše znanstveno razumevanje družbenih in kulturnih vplivov na porabo energije. Projekt se v obdobju 2016–2019 financira iz programa EU Obzorje 2020, v njegovem okviru pa se razvijajo, preizkušajo in ocenjujejo možnosti za spremembo vzorcev rabe energije v gospodinjstvih in skupnostih po vsej Evropi od spodaj navzgor. Projekt uporablja najnaprednejše raziskovalne tehnike (npr. Living Labs) za neposredno opazovanje obstoječih [več ...]

31. 7. 2017|

Moja varčna pisarna

Moja varčna pisarna: Ozaveščanje javnega sektorja v Sloveniji za zmanjšanje porabe energije in ogljičnega odtisa Glavni namen projekta je ozaveščanje javnega sektorja v Sloveniji za zmanjševanje porabe energije in ogljičnega odtisa. S pomočjo projekta želimo uravnotežiti življenje znotraj okoljskih in družbenih omejitev, tako da zagotovimo trajnost in dvignemo kakovost življenja. Ključni problem, ki smo ga reševali, je slabo poznavanje možnosti za optimizacijo stroškov porabe energije. Problemi, ki smo jih prepoznali pri pripravi in zasnovi projekta, so: slaba informiranost študentov in zaposlenih v javnem sektorju o optimizaciji in racionalizaciji stroškov, previsoki stroški obratovanja v organizacijah javnega sektorja ter nedostopnost izobraževanja in [več ...]

31. 7. 2017|

Trajnostna mobilnost v šoli

Spletna stran projekta: ipop.si Sofinancirano s strani Ministrstva za okolje in prostor Začetek: september 2016 Zaključek: oktober 2017 Kontakt: [email protected] Partnerji: Cipra Slovenija, Inštitut za politike prostora, KD Prostorož Število osebnih avtomobilov na 1.000 prebivalcev še vedno narašča. V Operativnem programu TGP pristojni ugotavljajo, da hitro rastoči osebni promet z visokim deležem emisij toplogrednih plinov ogroža podnebje, poleg tega pa je ob energetiki tudi glavni vir onesnaženosti zraka. Odvisnost od osebnega avtomobilskega prometa povzroča tudi prekomerno porabo prostora za prometne površine in vrsto posrednih problemov in družbenih stroškov, ki izhajajo iz tega - od pozidave kmetijskih zemljišč, prek visokih stroškov komunalnega opremljanja, degradirane kulturne krajine, [več ...]

27. 10. 2016|

Sončen dan za obnovljive vire energije

Proizvodnja energije še vedno sloni na okolju škodljivih in neobnovljivih virih. Spremembe pri rabi virov za proizvodnjo energije iz neobnovljivih v obnovljive so nujne, ključ za te premike pa leži tudi v izobraževanju, razgledanosti in pravilnih odločitvah posameznikov in družbe. Dogodek »Sončen dan za obnovljive vire energije« se tako osredotoča na pomen in potenciale obnovljivih virov, k čemur je bila dodana še ena nujna komponenta: učinkovita raba energije. Dogodek je bil izveden 18.6.2016 na Kersnikovi ulici in je vključeval štiri sklope: dve delavnici za otroke in mladino, »Obnovljiva proizvodnja in učinkovita raba energije« ter »Geobakterija«, kjer smo spoznavali predvsem obnovljive [več ...]

18. 6. 2016|

Sadje naj bo pravično!

Spletna stran: www.makefruitfair.org   Prispevke o projektu Sadje naj bo pravično! si lahko ogledate tukaj: [av_button label='Sadje naj bo pravično!' link='post_tag,88' link_target='' size='large' position='left' icon_select='yes' icon='ue832' font='entypo-fontello' color='silver' custom_bg='#444444' custom_font='#ffffff']   Začetek: marec 2016 Zaključek: avgust 2017 Kontakt: [email protected]   Partnerji: Zakaj kampanja o tropskem sadju? Devetnajst organizacij s celega sveta se je združilo v kampanji Sadje naj bo pravično! Evropske nevladne organizacije tesno sodelujejo z organizacijami malih kmetovalcev in sindikati delavcev na plantažah v Afriki, Latinski Ameriki in na Karibih, da bi skupaj izboljšali življenjske in delovne pogoje za stotine delavcev, ki pridelujejo, obirajo in pakirajo tropsko sadje, ki ga lahko [več ...]

8. 4. 2016|

Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri

Pridruži se nam: Aktualno   Pripravljena so bila Priporočila za izboljšanje sistemskega okolja za skupnostne projekte Izšel je Priročnik za vzpostavitev stanovanjske zadruge (januar 2019) Sporočilo za javnost: Kakšen turizem si želimo v občini Žalec? (januar 2019) Izšel je zimski novičnik o skupnostnem upravljanju z življenjskimi viri. (december 2018) 3. nacionalna konferenca: Načela ustvarjalne skupnosti v praksi (14. 11. 2018, Ljubljana) * Predstavitve govorcev: Michel Bauwens, praktik in raziskovalec skupnostne ekonomije in družbe v P2P Foundation (ppt) (zvočni posnetek predavanja) Ivan Zoković, Zelena energetska zadruga (ppt) (zvočni posnetek predavanja) Maša Hawlina, Stanovanjska zadruga Zadrugator (ppt) (zvočni posnetek predavanja) Marko Pretner, Razvojna zadruga Soča-Trenta (ppt) (zvočni posnetek predavanja) [več ...]

7. 4. 2016|

NVO kot enakovreden partner pri nadzoru javnih financ

Čeprav civilna družba v regiji zahodnega Balkana izvaja nekatere dejavnosti nadzora nad javnimi financami in javnimi finančnimi institucijami, te dejavnosti niso sistematične. Razen tega je vpliv civilne družbe na odločanje o javnih financah šibak. Zato organizacije civilne družbe prepoznavajo vse večjo potrebo po sistematičnem nadzoru javnih finance in javnih finančnih institucij. Od začetka leta 2016 zato skupina 11 organizacij iz 7 držav izvaja projekt ‘NVO kot enakovreden partner pri nadzoru javnih financ’. Cilj projekta je izboljšati transparentnost in odgovornost odločanja na področju javnih finance skozi krepitev vloge in glasu NVO v nadzoru institucij, ki delujejo na področju javnih financ. Ključne [več ...]

10. 12. 2015|

Zdrav šolar

Spletna stran projekta: http://zdravsolar.si/ Program Zdrav šolar spodbuja aktivno pot v šolo ter si prizadeva za zdrav življenjski slog in samostojnost osnovnošolcev. Sofinancirano s strani Ministrstva za zdravje RS Začetek: Januar 2015 Zaključek: Oktober 2016 Kontakt: [email protected] Partnerji: Inštitut za politike prostora, Društvo Gekolina, Ljubljanska kolesarska mreža, Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo, Zavod Eko-Humanitas, Studio 12, Mariborska kolesarska zveza

10. 12. 2015|

Odrast 2016

5. mednarodna konferenca o odrasti bo potekala med 30.8. in 3.9. 2016 v Budimpešti. Več informacij o 5. mednarodni konferenci o odrasti je na voljo tukaj.    

10. 12. 2015|

CEI REACH

Vse več gospodinjstev se sooča s težavami pri plačevanju računov za energijo. Cilj projekta je zato prispevati k zmanjševanju revščine energije na praktični in strukturni ravni. Projekt temelji na projektu REACH, ki zajema Bolgarijo, Hrvaško, Makedonijo in Slovenijo, pričujoči projekt CEI REACH pa želi zapreti vrzel na zemljevidu med naštetimi državami skozi prenos znanja iz Slovenije v Bosno in Hercegovino, Srbijo in Črno goro. Da bi dosegel svoj cilj bo projekt najprej analiziral nacionalne razmere v navedenih državah na področju energetske revščine. Naslednja dejavnost bo prenos znanja in veščin za svetovanje v energetsko revnih gospodinjstvih. Najprej bo potekalo usposabljanje partnerjev in lokalnih akterjev, [več ...]

10. 12. 2015|

Ne izgubljaj časa v avtu 2015

Na svetovni dan okolja, sta društvi Focus in Ljubljanska kolesarska mreža v okviru projekta Ne izgubljaj časa v avtu organizirali kolesarsko akcijo. Njen namen je bil opozoriti na prednosti, ki jih za nas in celotno mesto prinaša izbor kolesa za transport po mestu. Zakaj bi izgubljali čas v avtomobilu, če pa smo s kolesom hitrejši, bolj fit, bolj ekonomični in prispevamo k dvigu kakovosti življenja v mestu, so na dan okolja kolesarji ob jutranji in popoldanski konici z napisi na majčkah opozarjali voznike in njihove sopotnike v avtomobilih. Vsi kolesarji so se nato zbrali na Prešernovem trgu, kjer jih je [več ...]

10. 12. 2015|

REACH

REACH - Reduce Energy use And Change Habits (Zmanjšaj rabo energije in spremeni navade)   Spletna stran projekta: http://reach-energy.eu/   REACH gradi na uspehu projekta ACHIEVE, katerega cilj je bil prispevati k praktičnim in strukturnim rešitvam za zmanjševanje energetske revščine v Evropi. ACHIEVE z odličnim pristopom identificira gospodinjstva, ki so najbolj nagnjena k energijski revščini po vsej Evropi in jih uči, kako izvajati ustrezne ukrepe za zmanjšanje porabe energije in nepotrebnih stroškov. Energijsko revna gospodinjstva so pomembna tema, ki zahteva pozornost, saj se veliko ljudi bori z visokimi računi za energijo in pomanjkanjem znanja o preprečevanju le-teh.   Prispevke o [več ...]

16. 9. 2015|

Usposabljanje učiteljev OŠ o URE

Usposabljanje učiteljev osnovnih šol na temo učinkovite rabe energije Ključne aktivnosti projekta: pripravljena predavanja in skripta Varčno z energijo izvedeni 3 seminarji za učiteljice in učitelje osnovnih šol na temo URE skupno 105 prijavljenih na seminarje, 95 udeležencev seminarjev vzpostavljena spletna platforma v obliki spletne učilnice Varčujmo z energijo na portalu sio.si V sklopu pripravljenih gradiv in seminarjev smo obdelali pojme, povezane z energijo, govorili o vplivu in posledicah proizvodnje/rabe energije na planetarni sistem, se dotaknili problematike podnebnih sprememb ter pomena izobraževanja na področju učinkovite rabe energije in trajnostnega razvoja. Nadalje smo ugotavljali kakšni so potenciali OVE in URE v [več ...]

15. 9. 2015|

Živa fakultetna stavba

Projekt Živa fakultetna stavba: Spreminjanje uporabniških navad za manjšo porabo energije je potekal na Filozofski fakulteti. Povezoval je strokovnjake, študente in podjetja z namenom izboljšanja energetske učinkovitosti stavbe. Ključni inovativni vidik projekta je vključevanje uporabnikov stavbe v razvoj tehnoloških rešitev, ki spodbujajo varčno rabo energije. V sklopu projekta sta tako nastala mobilna aplikacija ter interaktivni informacijski sistem za prikazovanje informacij o porabi energije matične stavbe Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, ki so povezane z drugimi relevantnimi obvestili (prihodi avtobusov LPP, informacije o sistemu Bicikelj, vreme, nasveti za varčevanje). Projekt je bil zasnovan izrazito interdisciplinarno. Študentje etnologije in kulturne antropologije, elektrotehnike, računalništva in [več ...]

14. 9. 2015|

Zagovorniki okolja

Spletna stran projekta: http://zagovorniki-okolja.si/   Projekt je namenjen reševanju problema pomanjkanja kapacitet za učinkovito pravno varstvo okolja v podporo okoljskim nevladnim organizacijam. Razkropljenost in razpršeno znanje pravnikov ter drugih strokovnjakov bomo povezali v optimalno celoto – mrežo, preko katere se bo po vseh merilih bistveno povečala kapaciteta za pravno podporo varstvu okolja v javnem interesu. To bo prispevalo k širšemu pravnemu varstvu v konkretnih primerih, večjemu vlaganju pravnih sredstev okoljskih NVO in civilnih iniciativ, strokovno bolj kompetentnemu in učinkovitejšemu sodelovanju javnosti pri sprejemanju okoljskih odločitev in predpisov ter strokovno in dejansko utemeljenim zakonodajnim aktivnostim.   Financirano s strani programa Norway Grants [več ...]

13. 9. 2015|

Ulični festival Koseze

Spletna stran projekta: http://ipop.si/ulicni-festival-koseze/   Ob Svetovnem dnevu okolja je na Koseški cesti v bližini Koseškega bajerja potekal Ulični festival Koseze. Petega junija je bila Koseška cesta zaprta za ves motorni promet, saj je postala prostor za različne dogodke in dejavnosti, ki so pritegnili številne prebivalce bližnjih sosesk in oživeli ulico. Z dogodkom so organizatorji hoteli poudariti dejstvo, da povečanje motornega prometa med drugim ogroža kakovost življenja v soseskah zunaj centra mesta in da se mora v prostorsko in prometno načrtovanje vedno vključiti lokalno prebivalstvo. Prireditev je bila tudi odlična priložnost za druženje prebivalcev soseske.   Sofinancirano s strani Mestne [več ...]

12. 9. 2015|

EJOLT

Spletna stran projekta: http://www.ejolt.org/   Projekt združuje znanstvenike, aktivistične organizacije, možganske truste, oblikovalce pravil s področja okoljske zakonodaje, zdravja okolja, politične ekologije in ekološke ekonomije k razpravi o vprašanjih, povezanih z ekološko porazdelitvijo in okoljsko pravičnostjo. Osnovni koncepti so ekološki dolgovi (ali okoljske obveznosti) in ekološko neenake izmenjave. Osredotočamo se na uporabo teh konceptov v znanosti in v okoljskem aktivizmu in oblikovanja pravil. Focus je eden od 23 partnerjev.     Financiran s strani programa FP7   Začetek: Marec 2011 Zaključek: Marec 2015 Kontakt: [email protected]   Partnerji: Acción Ecológica – OCMAL, Španija: http://www.ocmal.org Bogazici University (BOG), Turkey: http://www.boun.edu.tr/tr-TR/Content/Default.aspx Business and [več ...]

11. 9. 2015|

REPAM

Spletna stran projekta: http://repam.net/en   Splošni cilj projekta je bil zvišati učinkovitost sodelovanja hrvaških nevladnih organizacij v spremljanju in zagovarjanju v zvezi z obnovljivimi viri energije (OVE). Z močnimi in izobraženimi nevladnimi organizacijami so regionalne oblasti dobile zanesljive partnerje v oblikovanju lokalne in regionalne politike o OVE.     Financirano s strani programa IPA   Začetek: Marec 2011 Zaključek: Februar 2013 Kontakt: [email protected]   Partnerji: Društvo za trajnostni razvoj, Hrvaška: www.door.hr EIHP – Energijski Inštitut Hrvoje Požar: http://www.eihp.hr/

10. 9. 2015|

ACHIEVE

Spletna stran projekta: www.achieve-project.eu   ACHIEVE - Zmanjševanje rabe energije v energetsko revnih gospodinjstvih - je evropski projekt za praktične in strukturne rešitve, ki bodo pomagale ljudem v EU zmanjšati tveganje energetske revščine. S pomočjo izkušenj in dobrih praks iz vse Evrope bo ACHIEVE identificiral gospodinjstva, ki imajo največje tveganje za energetsko revščino, in v sodelovanju z njimi izvedel primerne korake za zmanjšanje rabe energije in stroškov.   Financirano s strani Intelligent Energy Europe   Začetek: maj 2011 Zaključek: april 2014 Kontakt: [email protected]   Partnerji: CLER – Mreža za energetski prehod (koordinator): http://www.cler.org/ Caritasverband Frankfurt e.V: http://www.caritas-frankfurt.de/ EAP – Energetska [več ...]

9. 9. 2015|

Logaška pobuda za trajnostno mobilnost

V času Evropskega tedna mobilnosti (2013) je bila v Logatcu na pobudo prebivalcev Logatca izvedena akcija zbiranja predlogov občanov in občank za izboljšanje javnega potniškega prometa in kolesarske infrastrukture v Logatcu. Akcijo smo izvajale organizacije Slovenska Filantropija, Inštitut za elektronsko participacijo ter Focus, društvo za sonaraven razvoj. Predlogi so se zbirali s pomočjo vprašalnika. V akciji je svoje predloge za izboljšanje javnega potniškega prometa in kolesarske infrastrukture podalo 255 občanov in občank. Iz analize zbranih vprašalnikov izhaja, da večina Logatčanov vsakodnevne poti (poleg pešačenja) opravi z osebnim avtomobilom – le 20 % sodelujočih v anketi je odgovorilo, da avtomobila ne [več ...]

8. 9. 2015|

CLICK

Povezava: https://www.facebook.com/click.hrvatska/info?tab=page_info     Namen projekta je povečanje razumevanja podnebne in energetske politike EU in njenih vplivov na vsakdanje življenje. S projektom smo želeli povečati splošno razumevanje podnebne in energetske politike EU in njenih učinkov v vsakdanjem življenju na Hrvaškem pred in po vstopu v EU. Projekt ozavešča javnost o spremembah, ki so rezultat evropske podnebne in energijske politike, vzpodbuja javno razpravljanje o tej temi, povečuje prepoznavnost projektov, povezanih s podnebjem ter informira in izobražuje potencialne upravičence o možnostih financiranja EU za projekte povezane z energijo in podnebjem.   Financirano s strani programa IPA   Začetek: Junij 2013 Zaključek: December [več ...]

7. 9. 2015|

CEE partnerstvo

Projekt CEE partnerstvo za opolnomočenje gibanj civilne družbe: k aktivni civilni družbi skozi učenje in vajo je imel namen zbližati nevladne organizacije, ki so dejavne na področju varstva okolja ter podnebne in energetske politike v Evropski uniji. Cilj je bil izmenjati najboljše prakse in znanja v zvezi s problematiko podnebnih sprememb in vprašanj učinkovite politike in varstva okolja v EU.     Financirano s strani programa Grundtvig.   Začetek: Avgust 2012 Zaključek: Januar 2014 Kontakt: [email protected]   Partnerji: Frank Bold Society (Služba za okoljsko pravo), Republika Češka: http://frankbold.org/ Ekološko društvo EKO-UNIA, Poljska: http://www.eko-unia.org.pl/ekounia/ Prijatelji Zemlje - Center za javno okoljsko pravo, [več ...]

6. 9. 2015|

Učenje za podnebne ukrepe

Projekt »Učenje za podnebne ukrepe« je združil pet uveljavljenih nevladnih organizacij. Cilj je bil izmenjati najboljše prakse in znanja v zvezi s problematiko podnebnih sprememb in vprašanj učinkovite politike in varstva okolja v EU. Boj proti podnebnim spremembam je ena od ključnih prioritetnih nalog Evropske komisije. EU spodbuja za iskanje rešitev problematike podnebnih sprememb tudi druge narode in regije. Čeprav EU kaže pot naprej s svojo strategijo in politiko v boju proti podnebnim spremembam, velik del odgovornosti leži na državah članicah in civilni družbi. Za okoljske nevladne organizacije je pomembno tako sledenje okoljski politiki EU, kot tudi nacionalnim prizadevanjem na [več ...]

5. 9. 2015|

Dobimo se na postaji

Spletna stran projekta: www.na-postaji.si Projekt "Dobimo se na postaji" je bil del aktivnosti Ministrstva za infrastrukturo na področju integracije javnega prevoza. Ukvarjal se je z izobraževanjem, informiranjem in ozaveščanjem o pomembnosti javnega prevoza. Ciljne skupine projekta so so bili otroci in vzgojitelji v vrtcih, osnovnošolci in njihovi učitelji, študenti in lastniki avtomobilov. Projekt je povečal zavedanje o tem, kako je javni prevoz pomembna alternativa potovanju z osebnim avtomobilom in vzpodbujal spremembe k boljšim potovalnim navadam ciljnih skupin.     Začetek: Januar 2011 Zaključek: Junij 2013 Kontakt: [email protected], [email protected]   Partnerji: Urbanistični inštitut RS: http://www.uirs.si FOCUS – Focus, društvo za sonaraven [več ...]

4. 9. 2015|

Izobraževanje o trajnostnem razvoju

Projekt ESdPI - Education for Sustainable Development Partnership Initiative (Partnerska iniciativa za izobraževanje o trajnostnem razvoju) je razvil močno regionalno partnerstvo med izobraževalnimi in okoljskimi civilnodružbenimi organizacijami in jih vzpodbudil k sprožitvi, vzdrževanju in naslavljanju javnih oblasti in lokalnih podjetij k izobraževalnim dejavnostim v zvezi z okoljskimi vidiki pravnega reda EU in skupnih politik EU ter ukrepanja na področju podnebnih sprememb. Akcije so bile locirane v Sloveniji, na Hrvaškem, v Bosni, Kosovu, Makedoniji, Estoniji, Romuniji in Gruziji. Gradiva: Nacionalno poročilo o vključenosti vsebin trajnostnega razvoja v slovenski šolski sistem     Financirano s strani programa IPA   Začetek: December 2010 Zaključek: November 2012 [več ...]

3. 9. 2015|
Go to Top